Anasayfa / İman esasları konuları / Taklidi ve tahkiki iman
imanilmihali.com
İman esasları konu anlatımları

Taklidi ve tahkiki iman

Taklidi ve tahkiki iman, imanın tetkik, araştırma, tahkikat ve inceleme bakımından çeşitlerini ifade eder. Buna göre taklidi olan araştırma ve danışmaktan uzak dinlemeyle, kulaktan dolma imanı, tahkiki iman ise Kur’an’a müracat ederek ve araştırıp ikna olarak iman etmeyi ifade eder.

Taklidi ve tahkiki iman

Delillere dayalı olmaksızın sadece çevrenin telkini ile meydana gelen ve âdeta kişinin İslâm toplumunda doğup büyümüş olmasının tabii sonucu olarak gözüken imana taklîdî iman denilir. Ehl-i sünnet bilginlerinin çoğuna göre bu tür iman geçerli olmakla beraber, kişi imanı aklî ve dinî delillerle güçlendirmediğinden dolayı sorumludur.

Taklîdî iman, inkârcı ve sapık kimselerin ileri süreceği itirazlarla sarsıntıya uğrayabilir. Bunun için imanı, dinî ve aklî delillerle güçlendirmek gerekir. Çünkü deliller, ileri sürülecek şüphe ve itirazlara karşı imanı korur. Delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı imana ise tahkîkî iman denir. Aslolan her müslümanın tahkîkî imana sahip olması, neye, niçin ve nasıl inandığının bilincini taşımasıdır.

DEĞERLENDİRME VE GERİ BESLEME

Taklidi iman ne demektir?

Tahkiki iman ne demektir?

Taklidi ve tahkiki iman arasında ne fark vardır?

Taklidi imana bir örnek veriniz?

Bu yazıyı okudunuz mu?

İman esasları konu anlatımları

Ahirete iman

Ahirete iman, iman edilecek konular içerisinde Allah’a imandan sonra gelecek kadar öneme sahip bir konudur ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir