Anasayfa / İman esasları konuları / Tasdik ve inkar bakımından insanlar kaça ayrılır
imanilmihali.com
İman esasları konu anlatımları

Tasdik ve inkar bakımından insanlar kaça ayrılır

Tasdik ve inkar bakımından insanlar kaça ayrılır sorusuna iman penceresinden verilecek cevap itimat, inkar ve aldatma ile alakalıdır ve samimiyet durumuna göre derecelendirilir.

Tasdik ve inkar bakımından insanlar kaça ayrılır

İnsanlar tasdik ve inkâr açısından beş grupta incelenebilirler.

a) Mümin

Allah’a, Hz. Peygamber’e ve O’nun haber verdiği şeylere yürekten inanıp, kabul ve tasdik eden kimseye mümin denir. Müminler âhirette cennete girecekler, orada pek çok nimetlere kavuşacaklardır. Günahkâr müminler, suçları ölçüsünde âhirette cezalandırılsalar da sonunda cennete konulacaklardır. Müminlerin ebedî cennetlik olacağına dair Kur’an’da pek çok âyet vardır.

b) Kâfir

İslâm dininin temel prensiplerine inanmayan, Hz. Peygamber’in yüce Allah’tan getirdiği kesin olan ve tevâtür yoluyla bize kadar ulaşmış bulunan esaslardan (zarûrât-ı dîniyye) bir veya birkaçını yahut da tamamını inkâr eden kimseye kâfir denir. Meselâ namazın farz, şarabın haram oluşunu inkâr eden, meleklerin ve cinlerin varlığını kabul etmeyen kimse kâfirdir. Kâfir sözlükte “örten” anlamına gelmektedir. Gerçek ve doğru inancı örttüğü, yanlış şeylere inandığı için böyle kimselere kâfir denmiştir.

Bir insan kâfir olarak ölürse ebedî cehennemde kalacaktır. Bu konudaki âyetlerden birinde şöyle buyurulmuştur: “(Âyetlerimizi) inkâr etmiş ve kâfir olarak ölmüş olanlara gelince, işte Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti onların üstünedir. Onlar ebediyen o lânet içinde kalırlar. Artık ne azapları hafifletilir, ne de onların yüzlerine bakılır” (el-Bakara 2/161-162).

c) Münafık

Allah’ın birliğini, Hz. Muhammed’in peygamberliğini ve onun, Allah’tan getirdiklerini kabul ettiklerini söyleyerek, müslümanlar gibi yaşadıkları halde, kalpten inanmayan kimselere münafık denir. Münafıkların içi başka dışı başkadır. Sözü özüne uygun değildir. Bir âyette şöyle buyurulur: “İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde ‘Allah’a ve âhiret gününe inandık’ derler” (el-Bakara 2/8). Münafıkların gerçekte kâfir oldukları bir başka âyette şöyle ifade edilir: “Onların Allah yolundan sapmalarının sebebi, önce iman edip sonra inkâr etmeleridir. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Artık onlar hiç anlamazlar” (el-Münâfikun 63/3).

Münafıklar İslâm toplumu için açık kâfirden daha tehlikelidirler. Çünkü onlar dıştan müslümanmış gibi gözüktüklerinden tanınmaları mümkün değildir; içten içe müslüman toplumun huzur ve düzenini bozar, kuzu postuna bürünerek dikkatsiz ve bilgisiz müslümanları yanlış yönlere sürüklerler.

Peygamberimiz vahiyle kimlerin münafık olduğunu bilir, bu sebeple de onlara önemli görevler vermezdi. Hz. Peygamber’den sonra insanlar için böyle bir bilgi kaynağı (vahiy) söz konusu olmadığından ve müslüman olduğunu söyleyenlerin iç dünyasını araştırmak da doğru olmadığından münafık, dünyada müslüman gibi işlem görür.

Onun cezası âhirete kalmıştır. Bir âyette açıklandığı üzere cehennemin en alt tabakasında münafıklar bulunur: “Şüphe yok ki münafıklar, cehennemin en alt katındadırlar (derk-i esfel). Artık onlara asla bir yardımcı da bulamazsın” (en-Nisâ 4/145).

d) Mürai

İman yönünden menfaat ve çıkar uğruna iman giren ve çıkanlara, tevhid ve küfür cepheleri arasında dünyevi menfaatleri uğruna sürekli yer değiştirenlere verilen addır.

d) Müşrik

İslam aleminden yıllarca saklanan ve tevhidin bir numaralı düşmanı olan şirk’e tabi olanların adıdır. Yüce Allah’a, Allah’ı inkar etmeden, varlık ve yönetimde eş, ortak, yardımcı, evlat atamak demek olan şirk bu hal üzere ölünmesi durumunda afsızlığa mahkum tek suçtur.

Şeytan dini şirk, tevhidi yok etmeye, imanlı kullar hariç, tüm insanları imandan tamamen uzaklaştırmak heves ve gayesiyle fısıldar, tuzak kurar ve süslü gösterir. İşte bu tuzaklara kananların adı olan müşriklik münafıklıktan da beterdir çünkü gerçeğe rağmen batılı egemen kılmak gayretidir. Dolayısıyla müşrikler şeytan ve soyuyla birlikte cehennemin en altında (münafıklardan da aşağıda) olacak ve oradan asla çıkamayacaktır.

DEĞERLENDİRME VE GERİ BESLEME

İnanç yönünden insanlar kaça ayrılır?

Mürai kime denir?

Şirk neden affedilmeyecek tek suçtur?

Tevhidin en büyük düşmanı nedir?

 

Bu yazıyı okudunuz mu?

İman esasları konu anlatımları

Ahirete iman

Ahirete iman, iman edilecek konular içerisinde Allah’a imandan sonra gelecek kadar öneme sahip bir konudur ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir