Anasayfa / TEFSİR
imanilmihali.com
Elmalılı Hamdi YAZIR KUR'AN tefsiri

TEFSİR

KURAN’I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

SURE ARAYIN;

1 – Fatiha

2 – Bakara (1 – 96 ayetler)

2 – Bakara (97- 196 ayetler)

2 – Bakara (197- 286 ayetler)

3 – Al-i İmran

4 – Nisa

5 – Maide

6 – En’am

7 – A’raf

8 – Enfal

9 – Tevbe

10 – Yunus

11 – Hud

12 – Yusuf

13 – Rad

14 – İbrahim

15 – Hicr

16 – Nahl

17 – İsra

18 – Kehf

19 – Meryem

20 – Taha

21 – Enbiya

22 – Hac

23 – Müminun

24 – Nur

25 – Furkan

26 – Şuara

27 – Neml

28 – Kasas

29 – Ankebut

30 – Rum

31 – Lokman

32 – Secde

33 – Ahzab

34 – Sebe

35 – Fatır

36 – Yasin

37 – Saffat

38 – Sad

39 – Zümer

40 – Mümin

41 – Fussilet

42 – Şura

43 – Zuhruf

44 – Duhan

45 – Casiye

46 – Ahkaf

47 – Muhammed

48 – Fetih

49 – Hucurat

50 – Kaf

51 – Zariyat

52 – Tur

53 – Necm

54 – Kamer

55 – Rahman

56 – Vakıa

57 – Hadid

58 – Mücadele

59 – Haşr

60 – Mümtehine

61 – Saff

62 – Cuma

63 – Münafikun

64 – Tegabun

65 – Talak

66 – Tahrim

67 – Mülk

68 – Kalem

69 – Hakka

70 – Mearic

71 – Nuh

72 – Cin

73 – Müzzemmil

74 – Müddessir

75 – Kıyamet

76 – İnsan

77 – Mürselat

78 – Nebe

79 – Naziat

80 – Abese

81 – Tekvir

82 – İnfitar

83 – Mutaffifin

84 – İnşikak

85 – Büruc

86 – Tarık

87 – Ala

88 – Gasiye

89 – Fecr

90 – Beled

91 – Şems

92 – Leyl

93 – Duha

94 – İnşirah

95 – Tin

96 – Alak

97 – Kadir

98 – Beyyine

99 – Zilzal

100 – Adiyat

101 – Karia

102 – Tekasür

103 – Asr

104 – Hümeze

105 – Fil

106 – Kureyş

107 – Maun

108 – Kevser

109 – Kafirun

110 – Nasr

111 – Tebbet

112 – İhlas

113 – Felak

114 – Nas

TEFSİR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir