Anasayfa / dini temel bilgiler / Temel dini bilgiler – İman ve ibadet ilişkisi
imanilmihali.com
Temel dini bilgiler

Temel dini bilgiler – İman ve ibadet ilişkisi

Temel dini bilgiler – İman ve ibadet ilişkisi

İman ve İbadet İlişkisi

İman, Hz. Muhammed’in Allah’tan getirdiği esasların doğru olduğunu kabul edip onlara gönülden inanmaktır. İbadet ise Allah rızası için yapılan her türlü güzel iş ve davranış demektir. İnanç ve ibadet İslam’ın iki temel unsurudur. Dinî hayat imanla başlayıp ibadetle devam eder. “Kim inanarak iyi olan işler yaparsa…” (Tâ-Hâ suresi, 112. ayet) ayetinde belirtildiği gibi iman, amelin geçerli olabilmesi için şarttır. İnanç olmadan yapılacak iyilikler, işlenecek güzel ameller ibadet değeri taşımaz. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilmiştir: “…Kim inanmayı kabul etmezse onun ameli boşa çıkmıştır ve o, ahirette kaybedenlerdendir.” (Mâide suresi, 5. ayet)

İnanç, ibadetlerle davranışa dönüşür. Bu nedenle inanan insandan ibadet etmesi ve yararlı işler (salih amel) yapması beklenir. Nitekim Kur’an’da, “İman edip salih amel işleyenlere ne mutlu! Varılacak güzel yurt da onlar içindir.” (Ra’d suresi, 29. ayet) ayetinde olduğu gibi, iman ile salih amel birçok yerde beraberce geçmektedir. Bu da inanç ve ibadet arasındaki sıkı ilişkiyi gösterir. Ayrıca iman, ibadetler ve güzel ahlakla birlikte gerçek anlamda bir değer ifade eder.

Kişi ibadet yapmazsa, güzel davranış sergilemezse imandan çıkmaz; ama imanın olgunluğunu kaybetmiş, onu zayıflatmış olur. Dalları budanıp yok edilen bir ağaç yine ağaçtır, ama güzelliğini kaybetmiş bir ağaçtır. Bu durumuyla günün birinde kuruyabilir. İşte amelsiz imanın durumu da böyledir. İnanan bir kimse ibadetleri ihmal ederse Allah’a ve Peygambere olan bağlılığı yavaş yavaş azalabilir. Bundan dolayı ibadetler ve güzel davranışlar kişinin imanını güçlendirir ve korur.

Her insanın inancının gereği olan ibadetleri yerine getirmesi doğaldır. Örneğin, Müslüman bir insan namaz kılar, Hristiyan bir insan ise haç çıkarır. Böylece bir kimsenin ibadetine bakılarak hangi dine ve inanca mensup olduğu da anlaşılabilir. Atalarımızın, “İşleyen demir ışıldar.” dedikleri gibi, ibadetler sayesinde inancımız, din bilincimiz her an canlı ve diri kalır. Allah’a olan bağlılığımız ibadetlerle süreklilik kazanır.

Bu nedenle Yüce Allah, “İnanan kullarıma söyle: Namazlarını kılsınlar, alışverişin ve dostluğun olmadığı bir gün gelmeden önce, kendilerine verdiğimiz rızıklardan (Allah için) gizli ve açık infak etsinler (harcasınlar).” (İbrahim suresi, 31. ayet) buyurarak imandan sonra birtakım ibadetlerin yapılmasını istemiştir.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Temel dini bilgiler

Dua ve tövbe

Dua ve tövbe Dua ve Tövbe Dua, Allah’a yalvarma, dilek ve istekleri ona iletmektir. Dua ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir