Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / DİNİMİZ / Terör hakkında sorulması gerekenler
imanilmihali.com
Terör hakkında sorulması gerekenler

Terör hakkında sorulması gerekenler

Terör hakkında sorulması gerekenler

HANGİSİ DAHA KÖTÜ?

Oğlum şehit olmasın diye askere göndermemek mi?
Şehit olan oğulun arkasından günlerce gözyaşı dökmek mi?
Şehitler sırtından siyaset yapmak mı?
Şehadet mertebesinin yüceliğini bilmemek mi?
Şehit yetimlerine sahip çıkmamak mı?
Ne için şehit olduğunu bilmemek mi?
Onlar şehit sayılmaz demek mi?
Şehit olmaktan kaçınmak mı?
Şehit cennetlerinden mahrum kalmak mı?
Şehit olup cennetlere varis olmak yerine dünya hayatına razı olmak mı?
Asker ve polisi şehit edip cehennemlere mahkum olmak mı?
Şehit ettiği askerler ve polisler karşılığında kuru bir aferin almak mı?
Birilerinin maşası olup devlet ve kamu adına iş yapanlara kurşun sıkmak mı?
Şehitler sırtından başarı arzulamak mı?
Şehitler bahanesiyle bazı yerleri dokunulmaz, gidilmez ilan etmek mi?
Kuru toprağa sahip olmak adına canları yakmak mı?
Dünyanın geçici bir zaman için, bir parça toprağı uğruna Allah’ın en sevdiği ve güvendiği insana zulmetmek mi?
Askere ve polise kurşun sıkıp şeytana hizmet etmek mi?
Müslüman olmayanların para ve silahları ile Müslümanlara ateş etmek, tuzak kurmak mı?
Gayri Müslimlerle bir olup Müslüman topraklara acı ve elem vermek mi?
Üç kuruş dünya menfaati uğruna ahiret hayatından vaz geçmek mi?
Anne babasının, okulun, toplumun, dinin verdiği terbiye zıddına yabancı kültür ve maksatlara hizmetkar olmak mı?
Çoluk, çocuk demeden, yaşlı genç demeden, masum suçlu demeden terör ile hedef almak mı?
Topluma korku, elem, acı yaşatarak, zulmederek yeryüzünde bozgunculuk yapmak mı?
Terör yaparak kana susamış, kudurmuş aç köpeklere benzemek mi?
Terörist eylem sonrası duyulacak vicdan azabı ile kahrolmak mı?
Terörü planlayıp, destekleyip, ortam hazırlayıp, icra edip imana, tevhide, Kur’an’a, Rabbimize isyan edip şirk ve küfre batmak mı?
Teröre imkan sağlamak mı, destek olmak mı, icra etmek mi, terörden rant elde etmek mi?
Kanla sulanmış topraklarda hayat aramak gafleti mi?
Şehitlerin kanıyla sulanmış vatan topraklarının Rabbimizin himayesine geçtiğini bilmemek mi?
Terörün tüm vasıtaları amansızca kullanılsa da Allah’ın nurunu tamamlayacağını, terörün amacına ulaşamayacağını bilmemek mi?
Türk ve İslam toplumun, terör ile dize getirilemeyeceğini bilmemek mi?
Mü’minlerin sabrını yanlış değerlendirip korktular sanmak mı?
O şehitlerin tüm anayurda rahmet gölgesi olduğunu bilmemek mi?
Rabbimizin rahmet ve merhametinin de bir sınırı olduğundan habersiz olmak mı?
Terörün yabancı güç ve dinlerin silahı olduğunu fark edememek mi?
Teröristlerin çoğunun Müslüman, Türk, Kürt olmadığını anlayamamak mı?
Eylemlere destek veren yöre halkının da aynen icra eden hainler gibi cehennemlerde yanacağını bilmemek mi?
Mertlik ve savaşın adil olduğunu ama terörün kahpe ve hileli olduğunu anlamamak mı?
Allah’ın tuzak kuranların en çetini olduğunu unutmak mı?
Vebal ve azabın hem bu dünyada hem ahirette yaşanacağının bilinmemesi mi?
Şeytana hizmet eden terör mensuplarının şirke batarak Allah’ın rahmet ve merhametinden ilelebet mahrum kalacaklarının bilinmemesi mi?
Teröre sadece modern yaşam ve kendi çıkarları adına karşı çıkan biçare bilgisizlerin dini akidelerinin zayıflığı mı?
Gereksiz yere bir can alanın tüm insanlığı öldürmüş sayılacağının Allah emri olduğunun bilinmemesi mi?
Allah katında tüm mü’minlerin kardeş olduğunun unutulması mı?
Terörün, parçalanmış, bölünmüş dinin verdiği cesaretten güç aldığının bilinmemesi mi?
İmanın gereğini yapamayan Müslümanların sessiz kalarak adeta teröre destek vermesi mi?
Mertçe savaşmayıp kahpece tuzaklar kurup, karanlıklara sığınan adilerin yaptıklarına savaş adı vermesi mi?
Terörle mücadele yerine devletin güç ve imkanlarını başka yer ve kişilere yöneltmek mi?
Terör eylem hazırlıklarına duyulduğu halde müsamahalı yanaşmak mı?
Kendi ve mahiyetindeki can ve mallara sahip çıkılacak derecede eğitimli, ciddi, bilinçli ve hazırlıklı bulunmamak mı?
Terörle mücadelede başarı ve tecrübe kazanmış görevlileri değişik suçlarla makamlardan indirip, mücadeleyi beceriksiz acemilere teslim etmek mi?
Üniversite gençlerine ve memurlara karşı kullanılacak biber gazı ve coplara verilen paranın yarısının terörle mücadele için harcanmaması mı?
İstihbarat faaliyetlerinin terör yerine başkaca kişi ve hedeflere yöneltilmesi mi?
Terörün sadece bir kesime değil tüm yurda ve tüm insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunun bilinmemesi mi?
Terörün palazlanırsa elbet bir gün herkesin kapısını çalacağının idrak edilememesi mi?
Dinsizin, imansızın, kafirin hakkından imanın geleceğinin, Allah’ın iman edenlerin dostu olduğunun, Allah’ın vatan ve millet için savaşanların yanında olduğunun bilinmemesi mi?
Allah’ın şehitler vasıtasıyla topluma bir şeyler anlatmak istediğinin fark edilememesi mi?
Aklını işletemeyen insanlar güruhu üzerine Allah’ın pislik atacağının bilinmemesi mi?
Kur’an’ı Arapçaya gömüp, ilahi emir ve yasakları anlaşılır dille okunmasını yasaklayan gerici, yobaz zihniyetin dine egemen olmasının vebalinin uzun yıllar daha yaşanacağının fark edilememesi mi?
Kur’an dışına itilen İslam’ın gerçek İslam olmadığının anlaşılamaması mı?
Terör denen illetin; Şeyhlerin, şıhların, idarecilerin, makam sahiplerinin, Kur’an yerine ve Kur’an hilafına, dine egemen olmasının sonuçları olduğunun fark edilememesi mi?
Örflerin ve aşiret kültürünün dini emirler üzerinde görülmesinin sonuçlarının vehametinin anlaşılamaması mı?
Teröre şahit olup, mazlumun yanında çatışmaya girmeyen yöre halkının aynen terör yapmış gibi sayılacağının bilinmemesi mi?
Terörist eylem sonucu azgınları kısa sürede bulup, cezalandırıp, takip edip öldürmeyenlerin yaptığı mı?
Şehitlerin karşısında onlar öldü ben kaldım diye sevinmek mi?
Şehit yavrularını yüzüstü bırakmak mı?
Şehit yetimlerine yeterli imkan ve maddi destek sağlamamak mı?
Terörün dış kaynaklarını araştırmamak mı?
Ölü ele geçen teröristlerin çoğunun sünnetsiz ve yabancı uyruklu olduğunu açıklamamak mı?
Uyuşturucu, kadın, para, yurtdışı yerleşim imkanı ve sözde şehadet ile (haşhaşi zihniyeti ile) kandırılan Türk insanının (ister Kürt ister çerkez olsun) dinden bihaber olması mı?
Yöre insanının yeterli dini eğitim verememesi mi?
Bunca camiye ve Kur’an kursuna rağmen dinde bunlar oluyorken bir yerlerde yanlış var denmemesi mi?
Halkın yarısından çoğunun bir kere olsun Kur’an’ı Türkçe okuyup anlamadığından cehalet ve küfür içinde yüzmesi mi?
Diyanet işlerinin olaya dinen yaklaşıp, sadece camilerde sela okutmak yerine topluma dinsel haikatleri açıklamaması mı?
Zulmeden, haksızlık eden, isyan ve küfürde yüzen ahlaksız amir ve memurun azlinin dinen mübah ve hatta farz olduğunun bilinmemesi mi?
Kusur ve ihmali bulunanların vicdanlarının hiç ama hiç rahatsız olmaması mı?
Bir kişinin olsun bu terör eylemlerinden kendisini suçlu hissedip makamını terk edip istifa etmemesi mi?
Vatan evlatları hainlerle çarpışırken batı illerinde eğlencelerin ayyuka varması mı?
Toplu yas ilan edilmemesi mi?
Şehide saygıdan mahrum olan haysiyetsizler mi?
Şehit analarını ziyaretten bile kaçınanlar mı?
Teröre karşı bile vatani değil siyasi görüşlerle dik durmaya çalışmak mı?
Yedi düveli dize getirmiş Türk’ü üç-beş çapulcuya mahkum eden zihniyet mi?
Türk ve İslam ilkesinin ülkenin ve hatta dünyanın kurtuluşu olduğu hakikatinin unutulmuş olması mı?
Şehit haberleri ardarda geliyorken batıda arabaları ile gezerken, dükkanlarında yüksek sesle müzik dinleyenler mi?
İmanın ve dinin sadece namaz ve teşbihten ibaret olmadığının toplum kesimlerince bilinmemesi mi?
Hain ve cahillerin iç güvenlik bölgesinde hayatını veren şehitlerimize “Onlar şehit sayılmaz, hiç uğruna öldüler” deme hainliği mi?
“O toprakları verelim kurtulalım” kalleş düşüncesi mi?
Can korkusuyla zulme, kahpeliğe, terörist emellere, baskı ve işkenceye razı olup, esir yaşamayı tercih etmek mi?
İslam’ın eşitlik, özgürlük, adalet, haysiyet gibi temel ilkelerini bir kenara bırakmak mı?
Terör karşısında bile Müslüman camiaların birleşmesine engel olacak tarzda dini sayısız parçalara bölmek mi?

BU VATAN VE İSLAM İÇİN BUGÜNE KADAR ŞEHİT DÜŞMÜŞ NİCE TAZE CANLARIN, DEĞERLİ ASKER VE SİVİLLERİN KIYMETİNİN BİLİNMEMESİ Mİ? BUNLARIN KIYMETİNİ BİLMEDEN LÜKS, İSRAF, VURDUMDUYMAZLIK VE AYMAZLIK İÇİNDE ADETA YAHUDİ ZİHNİYETİYLE YAŞAYAN İMANDAN HABERSİZ İNSANLARIN VE TOPLUMU BUNA ZORLAYAN DİNCİ YOBAZLARIN YAPTIĞI MI? ŞEHİTLERE SALDIRARAK ŞEHADET MERTEBESİNİN YÜCELİĞİNE HAKARET EDENLERİN YAPTIĞI MI? ŞEHİT KANLARI İLE SULANMIŞ YURDUMUZA HAİNLİK EDENLERİ BAŞTACI EDENLERİN YAPTIĞI MI?


Sayısız kere daha uzatabileceğimiz soruları herkes kendisine sormalı,
yönetici durumundakiler Türk ve Müslüman gibi davranmalı,
Müslüman camiası süratle İslam’a-Kur’an İslam’ına dönmelidir.

RABBİM TÜRK VE MÜSLÜMANLARLA BERABERDİR. LAKİN BU, GERÇEKTEN İMANLI KULLAR İLE GERÇEKTEN PEYGAMBERE BİAT ETMİŞ KULLAR İÇİNDİR. HAİNLER, BUNDAN RANT ELDE EDENLER BİR SÜRE KEYİF SÜREBİLİR VE HATTA SAKLANABİLİR. AMA ALLAH’IN ADALETİ KUSURSUZ, AZABI ÇETİNDİR.
ELBET DEVRAN DÖNECEK VE ZALİMLER HESAP VERECEKTİR.

MÜ’MİNE DÜŞEN İMANLA, SABIRLA, NİYAZLA, SECDEYLE, HER ALANDA KÜFÜRLE CİHAT ETMEK VE ZULME, BASKIYA, GAYRİ MÜSLİME BOYUN EĞMEMEKTİR.

TETİK ÇEKEN ELLERDE ANLAMALIDIR Kİ ASKERE VE POLİSE ATILAN HER MERMİ DİNE VE ALLAH’A İSYANDIR. EMELLERİ ŞEYTANA HİZMETTİR. ŞEYTANA HİZMET EDEN İSE ŞİRK YAPMIŞ DEMEKTİR VE AFFI YOKTUR.

KURTULUŞ DİNDE, İSLAM’DA, Hz. PEYGAMBER’DE, KUR’AN’DADIR.

TOPLUMU ANLAMADIĞI DİLLE ALLAH AYETLERİNİ OKUMAYA MAHKUM EDENLER ARTIK ŞAPKALARINI ÖNE KOYUP DÜŞÜNMELİDİR.

TÜRKÇE HATİM OLMAZ DİYEREK ADETA GERİCİ ZİHNİYETE ÇANAK TUTAN GAFİLLER YÜZÜNDEN İSLAM’IN GELDİĞİ KARANLIK CEHALET DURAĞI, SAYISIZ CAMİ VE KUR’AN KURSUNA RAĞMEN BUDUR.

MÜ’MİN KUR’AN’I ANLADIĞI DİLDEN OKUMALI, ANLAMAYA ÇALIŞMALI VE İMANINI GÜÇLENDİREREK YAPILMAK İSTENENİ FARK EDEBİLMELİDİR. ARAPÇA OKUNMASI FARZ VE BİR DUA KİTABI HALİNE SOKULMUŞ KUR’AN’IN NURUNDAN FAYDALANMAKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ KİTLELER, BÖLÜNMEYE, ESİR ALINMAYA, KARDEŞ KANI DÖKMEYE, TERÖRE SESSİZ KALAMAYA MEYİLLİDİR.

RABBİM TÜM ŞEHİTLERİMİZİ VAAD ETTİĞİ CENNETLERİNE KABUL EYLESİN.

RABBİM O ŞEHİTLERLE BİRLİKTE YAKIN VE DOSTLARINI DA AYNI CENNETLERE MAZHAR EYLESİN.

RABBİM TERÖRE MİNİCİK TE OLSA DESTEK VERENLERİ, ÜLKEYE, DİNE, TÜRKLÜĞE ZARAR VERMEYE KATKISI OLANLARI CEHENNEMİNİN EN DİBİ İLE CEZALANDIRSIN.

RABBİM ZALİM, HAİN VE DİN DÜŞMANLARINA CENNETLERİNİ HARAM KILSIN.

RABBİM, VATAN, MİLLET, BAYRAK VE DİNİMÖİZİ MUHAFAZA EYLESİN.

RABBİM, İMANIMIZI GÜÇLENDİRSİN, SABRIMIZI ARTTIRSIN, KALLEŞ ELLERE LAYIK OLDUĞU CEZAYI MİSLİYLE VERSİN.

AMİN!

 
Terör hakkında sorulması gerekenler

Bu yazıyı okudunuz mu?

Din ve Fıtrat

Allah’ın tek dini ama iki din tarifi, insanın tek doğru ama iki yaşam şekli vardır. ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir