Anasayfa / sureler ve anlamları / Tevbe suresinin bize anlattıkları
imanilmihali.com
Sureler bize neler anlatır

Tevbe suresinin bize anlattıkları

Tevbe suresinin bize anlattıkları

Müşrik ve kafirlere bir ültimaton olan bu sure, tevbenin kıymetini ve inkarcıların hallerini, tevbe eden inkarcıların kurtulacaklarını anlatarak başlar, anlaşmalara ve aile bağlarına sadakati över, müşrikler camide inşa etseler cehennemden kurtulamazlar vaadiyle devam eden sure iman, cihad ve hicret edenlerin güzelliklerini över.

Sure daha sonra küfrü imana tercih eden ana babayı dahi terki emreder ve bu suretle aslolanın soy bağı değil iman bağı olduğunu vurgular. Huneyn savaşında da Allah’ın mü’minlere yardım ettiğini anlatan sure, Allah’a ortak koşanları pislik olarak tanımlar, tahrif edilmiş semavi kitaplara uymakta devam eden hristiyan ve yahudilerin neden şirk içinde olduklarını anlatır, kafirler istemese de Allah’ın nurunu tamamlayacağını vurgular.

Sure daha sonra haram ayların hükmünden ve cihaddan kaçmanın kötülüğünden bahsederek, cihadın mal ve canla yapılacağını anlatır, cihaddan mazeret uydurarak kaçanlardan, cepheye gitmekten kaçanlardan bahseder, para vererek savaştan kaçanların durumlarının vehametinden söz eder, gerçek sadakanın mahiyet ve hükmünden bahseder.

Münafıklara geniş yer ayıran sure, cehennemde münafıkların yerinin kafirlerden de aşağıda olduğuna anlatır, mü’minlerin dostlarının sadece Allah ve diğer mü’minler olduğunu buyurur, İslam’a girmenin Allah’a bir iyilik değil asıl Allah’ın o kullara bir iyilik olduğunu anlatan sure daha sonra Allah’ın razı olduğu kulları tanıtır, Allah’ın tevbeleri kabul eden ve rahmeti bol olan olduğunu hatırlatır, hıyanet için mescit kuranları lanetler, cehennemlikler için af dilemenin doğru olmadığını anlatır, herkesin her sene bir veya iki kez imtihan edildiğini duyuran sure sonlarda Peygamberin yufka yüreğinden bahsederek Allah’ın ilim ve kudretin gerçek sahibi olduğunu anlatarak sona erer.

Kur’an’da besmeleyle başlamayan tek sure olan bu sure, 129 (yüzyirmidokuz) âyettir. 128 ve 129. âyetler Mekke’de, diğerleri Medine’de inmiştir. 104. âyet tevbe ile ilgili olduğu için sûreye bu isim verilmiştir. Sûrenin bundan başka birçok ismi olup en meşhuru Berâe’dir. Bu sûrenin Enfâl sûresi’nin devamı veya başlı başına bir sûre olup olmadığı hakkında ihtilâf olduğu için başında Besmele yazılmamıştır.

Hicretin dokuzuncu yılında Hz. Ebu Bekir, hac emîri olarak tayin edilmiş ve müslümanlar hacca gönderilmişti. Bu sûre inince Resûlullah (s. a.) Allah’ın emirlerini hacdaki insanlara tebliğ etmesi için Hz. Ali’yi görevlendirdi. Hz. Ali hac kafilesine ulaştığında Hz. Ebu Bekir, “Amir olarak mı geldin, yoksa memur olarak mı?” diye sordu; Hz. Ali, sadece sûreyi Mekke’de hacılara tebliğ ile me’mûr olduğunu bildirdi. Hz. Ali bayramın birinci günü Akabe Cemresi yanında ayağa kalkarak kendisinin Peygamber tarafından gönderilmiş bir elçi olduğunu bildirdi ve bir hutbe okudu, sonra da bu sûrenin başından 30 veya 40 âyet okuyarak dedi ki:

“Dört şeyi tebliğe memurum: 1. Bu yıldan sonra Kâbe’ye hiçbir müşrik yaklaşmayacak, 2. Hiç kimse çıplak olarak Kâbe’yi ziyâret etmeyecek, 3. Müminden başkası cennete girmeyecek, 4. Müşrik kabileler tarafından bozulmamış antlaşmalar, antlaşma süresinin sonuna kadar yürürlükte kalacak.”

Bu yazıyı okudunuz mu?

Sureler bize neler anlatır

Nahl suresinden dökülen lezzetler

Nahl suresinden dökülen lezzetler Yaratılışı ve insana verilen nimetleri izahla başlayan sure, insanın emrine verilen ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir