imanilmihali.com
Tevhid yolu

Tevhid yolu

Tevhid yolu Yüce Allah’ın Bir’liğini, kudret ve ilimde Tek’liğini, Yaratış’ta eşsiz ve Biricik’liğini ispat eden iman deryasıdır. Tevhid yolu kulu aydınlık akibetlere taşıyan farkındalıktır.

Tevhid yolu

Yüce Allah tezatını, karşıtını, tersini, aksini, akisini, yansımasını yaratandır. O, sonsuz ilmi, kudreti ve iradesiyle sadece maddeyi ve oluşu değil karşıt maddesini de, aksi oluşumunu da var edip insana sunandır. İyilik ve kötülük, aydınlık ve karanlık, varlık ve yokluk, gençlik ve ihtiyarlık, güzellik ve çirkinlik hep dünya misafirhanesinin sınav olması için yaratılan karşıtlıklardır. Ve ebedi hayata giden yollar bu tezatlar arasındaki tercihlerden geçer.

imanilmihali.com
İnsan iyi ve kötü arasında tercih yapma hakkına, yetkisine, şansına sahip varlıktır. Tercihleri ile sorgulanacak, amelleri ile hesaba çekilecek insan doğruyu seçtiği müddetçe ödüllendirilecek, yanlışı seçtiği sürece cezalandırılacaktır. Sınavın en temel ve basit kuralı budur ve doğru olan Kur’an’da, Peygamberimizin örnek ahlakında var olan ve bizlere defalarca tebliğ edilendir.

İlk insanın yere inmesinden bile önce var edilen kötülük İblis ile sahneye çıkmış, kıyamete kadar süreceği bize yine Kur’an’da bildirilmiştir. Sonuçta iyilik kadar kötülük te yadsınamaz bir gerçektir ve bizler onunla yaşamak zorundayız.

İyi zordur, kötü kolay, hak edip çalışmak zordur, çalmak-çırpmak kolay. Bu nedenle nefisler; kolaya, haksıza, helal olmayana pek meyillidir. Nefis açtır, hep kendisinin olsun, hep hemen olsun, hep ne olursa olsun onun olsun ister. Şeytan bu açlığı çok iyi bilen ve kullanandır.

İblis, insanları kötü yola düşürmeye, doğru yoldan uzaklaştırmaya çalışan eziktir, kendisinin kaybettiği cennet mükafatını insan da kaybetsin ister ki bir kurtuluş umudu olabilsin.

Yüce Allah ve melekler yaşam boyu insanlara kitaplarla, peygamberlerle, ilham ve rüyalarla gerçeği, doğruyu, güzeli fısıldar. Allah ister ki kulu kendi rızasıyla düzelsin, tercihlerini güzelden yana kullansın.

Doğru yolun adı tevhiddir

Doğru yolun adı ilk insandan beri değişmemiştir. Bu yol; tevhiddir, dindir, İslam’dır.

Kötü yolun adı da değişmemiştir. Bu karanlık yol; batıldır, şeytan yoludur, şirktir, kötülük yoludur.

İnsanlar iman eden ve etmeyen diye iki çeşittir. Din tevhid dini ve şirk dini diye iki tanedir.

İnsan tüm tercihlerinde bir anlık gafletleri hariç bilerek ve isteyerek, hür iradesiyle tercihler yaparak aslında sadece bu iki yoldan birisini seçer; iman yani tevhid veya imansızlık yani şeytanın yolunu.

İnsan cennete gitmek ister. Bu dünyada ne kadar bihaber ve gafil davransa da, hatta isyan ve haksızlıkta ileri bile olsa affedilmeyi, ödüllendirilmeyi, ateşlerden korunmayı umut eder. İnsan cennete layık olmaya çalışmak yerine cennete her hâlükârda girmeyi istediğinden de insanlık bir türlü düzelemez ve karanlıklarda kalır, acılar çeker.

Cehenneme gitmeyi kimse istemediğinden cehenneme ne yaparsam giderim sorusunu kimseler sormaz kendisine. Kimler cehenneme gidecek dersek hep aklımıza başkaları gelir. Peki ya biz, bizzat kendimiz cehennemliksek ve farkında değilsek?

Tevhid hak olanı fark etmenin adıdır

İnsan doğru yoldan köyüne ulaşmayı dilerse, önüne çıkan yanlış yolları bilmelidir ki o yola sapmasın ve köyüne zamanında, sağ-salim ulaşabilsin. Hatta yolların dikensiz, taşsız, çamursuz, uçurumsuz olanlarını arayıp bulmalıdır ki zahmetsiz ve yorulmadan yolculuk yapabilsin. İnsan akıllı olmalıdır ki kendisine yanlış yol tarif edenlerden uyansın ve onlara uymasın. İnsan doğru yolda kalmak istesin ki yanlış yola sapıp başkasının tarlasının içinden, ekinleri harap ederek geçmeyi kendisine yakıştıramasın.

imanilmihali.com

Cennete giden yollar düz, engelsiz, tertemiz, şeffaf ve aydınlıktır. Bilginin, imanın, ibadet ve salih amelin nuru ile aydınlanmış bu yolların kenarları mis kokulu iyilik, güzellik, fedakârlık çiçekleri ile doludur. Bu yolun her bir yanında Rabbimizin celali, ikramı, rahmeti görünür. Köşebaşları ve virajlarda melekler insana doğru yolu işaret eder, Allah’ın tüm ayetleri kula olması gerekeni, gidilecek olanı gösterir.

Cehenneme giden yollar karanlık, pis, kanalizasyon kokulu, dikenli, taşlık, sarp, sonu belirsiz yollardır ki çoğu çıkmaz sokaktır. Yol kenarları kötülük, ahlaksızlık, hırsızlık, haram kokan bu yolun virajlarında şeytanlar oturmuş yanlış yolu gösterir haldedir. Bu şeytanlar levhaları bile yanlış yola çeviren, yollara ayaklar kaysın diye yağ döken, lastikler patlasın diye yola çiviler dökenlerdir. Şeytanlar, kul kendi pis yoluna girsin ve bir daha asla doğru yola dönemesin isteyenlerdir.

İnsan cennete ulaşmayı dilediği sürece doğru yolu arayıp bulmak, sapmadan, ayrılmadan, usanmadan, bıkmadan, kanmadan o yoldan gitmek zorundadır. Lakin bunu yaparken yanlış yolları görmeli, tanımalı, idrak etmeli ve uzak durmalıdır ki en azından zaman kaybetmesin.

Tevhid; iyiliğin, esenliğin, sadece Allah’a teslimiyetin adıdır. Şirk; şeytani olan, batıl olan herşey. tevhid nasıl bir dinse şirk te bir dindir. Her ikisinin de müritleri, esasları, kuralları, liderleri, yol ve yöntemleri vardır.

Kul tevhide yönelmek isterken şirki uzak durmak ve sakınmak için tanımak zorundadır. Kul cennete, tevhide, Allah rızasına kavuşmayı dilerken, bilerek veya bilmeden yanlışa sapmamalıdır. Saparsa tevbe ile hemen doğru yola yeniden dönmelidir ki bir süre tevbe etmeden geçerse, yanlış yollardan bir başkasına sonra yine bir başkasına saparsa tevbe etmeye isteği bile kalmaz kulun.

Çünkü o karanlık yollarda sahte mutluluklar, ahlaksız insanlar, samimi olmayan kahkahalar diz boyudur. Kul bu yolun rehavetine kendisini bir kez kaptırırsa hipnotize olmuş insan gibi gözleri kör hale gelir ve geri dönmeyi düşünmeyen birisi oluverir.

imanilmihali.com
Velhasıl, cennete gitmek isteyenler cehenneme götüren yolları, tevhide yönelmek isteyenler şirke götüren yolları tanımalı ve sakınmalıdır. Şirki, şeytanı, düşmanı tanımayı reddedenler elbet bir gün onun tuzağına düşerler çünkü şeytanlar sinsidir, aldatıcıdır, insanın en zayıf anını beklerler. İşte o gün kanmamak için kötünün bilinmesi ve en zor anda bile şeytana değil Rabbimize sığınmayı sağlayacak olan bu ilimdir.

Kestirme, haksız, zalim, adaletsiz yollar sizi bir süre bir yerlere götürebilir. Ama asla köyünüze ulaşamazsınız.

Ulaşacağınız yer uçurumun kıyısıdır ve orada durmak isteseniz de duramaz ve uçurumdan aşağıya düşersiniz.

Mü’min aklını başına alan, aklını işleten, kalbi ile sorgulayan, Allah’ın emir ve yasaklarına riayet edendir. Hidayet rehberimiz Kur’an ve sevgili peygamberimizin örnek ahlakı bize ışık tutan sokak lambalarıdır, yol işaretleridir. Bunların ışığında, bunların istikametinde yürüdüğümüz sürece köyümüze sağ-salim ulaşırız. Aksi olursa o köye asla varamaz, hasret ile heba olur gideriz.

Allah, hepimize doğru yolu göstersin.
Rabbim, iman edenleri şeytani vesveselerden muhafaza eylesin.
Rabbim, bizleri korusun.
Amin!

 

 

Tevhid yolu

Bu yazıyı okudunuz mu?

İman, mü’minin her şeyidir.

İMAN ETMEK İÇİN İLK ADIMLAR

İMAN ETMEK İÇİN İLK ADIMLAR İnandığımızı iddia ederken yerine getirmediğimiz mükellefiyetler veya hepten inanmadığımızı beyan ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir