imanilmihali.com
Umre

Umre

Umre

Ömre, lügatte, ziyaret mânasına gelir. Dinî mânası ise, Beytullah’ı özel bir şekilde ziyaret etmek demektir.
Ömre, ömürde bir defa olmak üzere (hacdaki şartlarla) müekkede sünnettir. Şâfiî ve Hanbelî mezhebine göre, Ömre, hac gibi şartlarını haiz olan kimselere farzdır.

Hanefîler, Resûlüllah Efendimizin:

“Hac farzdır, Ömre ise tatavvudur” hadîs-i şerîfini delil olarak almışlar ve ömrenin sünnet olduğunu söylemişlerdir.

Hac için gerekli bütün şartlar ömre için de gereklidir. Ömre yapmak için muayyen bir ay yoktur. Senenin her ay ve gününde yapılır. Yalnız arefe günü ile Kurban bayramının 4 gününde yapılması mekruhtur.

Ömreye giren kimsenin yapacağı işler, ihramlı olarak Kâbe’yi tavaf ve Safâ ile Merve arasında sa’y etmek, bundan sonra da traş olarak ihramdan çıkmaktır.

Ömrenin bir rüknü vardır, o da tavaftır. İhram ömrenin şartıdır. Vâcibleri ise, Safâ ile Merve arasında sa’y ve traş olmak, yahut saçlarını kısaltmaktır.

Ömre, tavafın en az 4 şartı yerine getirilmeden önce cima’ yapılırsa bozulur.

Ömrenin hacdan farklı tarafları şunlardır:

Ömrenin muayyen bir vakti yoktur, her zaman yapılabilir. Ömrede Arafat ve Müzdelife vakfeleri yoktur. Kudüm ve Vedâ tavafı ve Şeytan taşlama da yoktur.

İhsar (Hacdan Geri Kalmak)

İhrama girdikten sonra, hastalık, hapis, düşman korkusu gibi sebeblerle ihramın gerektirdiği hac vazifelerini yerine getirmekten alıkonulmaya ihsar adı verilir. Böyle bir duruma düşen kimseye de muhsar adı verilir.

Bir kimsenin vasıtası kazaya uğrar da yürüyemeyecek duruma düşerse, yahut ihrama giren bir kadının beraberinde bulunan kocası veya mahremi ölürse bunlar muhsar sayılır.

İhsar hac için olduğu gibi, ömre için de olur. Aralarında bir hüküm değişikliği yoktur.

Muhsar duruma düşen kimse, Harem hudutları dahilinde bir kurbanlık alarak keser veya kestirir. Bu kurban kesilmeden muhsar ihramdan çıkamaz. Kurban kesilmeden evvel ihramda sayılacağı için hacılara yasak olan şeyler, aynen ona da yasaktır. Bu yasaklara riayet edilmezse ayrıca ceza gerektirir.

Kurban keserek ihramdan çıkan muhsar, eğer sadece hacca niyetli ise, gelecek yıl bir hac ve ömre yapması üzerine vâcib olur. Eğer yalnız ömreye niyetli ise, bunun yerine sadece bir ömre yapması gerekir. Eğer Kıran hacca niyetli idiyse, iki kurban kestikten sonra ihramdan çıkar ve üzerine bir hac, iki ömre yapması vâcib olur.

Umre

 

 

Bu yazıyı okudunuz mu?

Tavaf nedir?

Tavaf nedir

Tavaf nedir Tavaf, lügatte, bir şey’in etrafında dolanmak demektir. Dinî mânası ise, Kâbe’nin etrafında 7 ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir