imanilmihali.com
Kur'an'a iman

Vacib nedir

Vacib nedir ?

Sözlükte “lazım, gerekli, lüzumlu” anlamına gelen vacib, bir fıkıh kavramı olarak, yapılması kesin ve bağlayıcı bir şekilde istenen fiildir. Talebin kesin ve bağlayıcı oluşu, talep sigasının kendisinden anlaşılabileceği gibi, bir fiilin terk edilmesi halinde ağır ceza terettüp edeceğinin bildirilmesinden de anlaşılabilir.

Fakihlerin çoğunluğuna göre farz ile vacib arasında bir fark yoktur. Hanefîlere göre ise, farz ve vacibin her ikisi de, bağlayıcı ve kesin olarak yapılması istenen şeydir. Ancak farz, delâlet ve sabit olması bakımından kesin delille sabit olmuştur; vacib ise, kesin olmayan, zannî bir delille sabit olmuştur. Farzda olduğu gibi vacibin de, kesin olarak yapılması gerekir, yerine getiren sevabı, özürsüz olarak terk eden ise cezayı hak etmiş olur.

Yerine getirilmesinin gerekliliği bakımdan ikisi arasında bir fark bulunmadığından Hanefîler buna amelî farz da demişlerdir. Ancak, farzı inkâr eden kâfir olmakla birlikte, vacibi inkâr eden, zannî delille sabit olduğu için kâfir olmaz.

Ayrıca dinî bir işte farzın terk edilmesi o ameli bâtıl yapmasına rağmen, vacibin terk edilmesi ameli iptal etmez, bir keffaret veya ceza ile telâfi edilebilir. Meselâ, haccın farzı olan Arafat vakfesinin terk edilmesi halinde hac bâtıl olur. Ancak vacip olan sa’yin terk edilmesi haccı bâtıl etmez; dem, yani bir koyun veya keçi kurban edilmesi gerekir. (DİB)

Özetle vacib; kurban kesmek gibi örneklenecek, yapılması farz kadar olmasa da zorunlu, yapıldığında sevap, özürsüz yapılmadığında cezaya müstehak amellerdir. Kısaca vacibin hükmü farz ile sünnet arasındadır.

Vacib nedir

Bu yazıyı okudunuz mu?

Din ve Fıtrat

Allah’ın tek dini ama iki din tarifi, insanın tek doğru ama iki yaşam şekli vardır. ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir