Anasayfa / KUR'AN-I KERİM / Elmalılı'dan inciler / VED, SUVA, YEGUS, YEUK, NESR
imanilmihali.com
şirk dini

VED, SUVA, YEGUS, YEUK, NESR

VED, SUVA, YEGUS, YEUK, NESR

Nûh, dedi ki: “Rabbim! Gerçekten onlar bana karşı geldiler, malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını artıran kimselere uydular.” “Bunlar da, çok büyük bir tuzak kurdular.” “Şöyle dediler: ‘Sakın ilâhlarınızı bırakmayın. Hele hele Vedd’i, Süvâ’ı, Yeğûs’u, Ye’ûk’u ve Nesr’i hiç bırakmayın.” “Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. (Rabbim!) Sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını artır.”(Nuh 71/21-24)

VED, SUVA, YEGUS, YEUK, NESR

Vedd, Suvâ, Yeğus, Yeuk ve Nesr, Nûh Peygamber’in kavminin taptığı putların adlarıdır. Bu putlar kendilerince en büyük tanıdıkları ve tapındıkları putlarının isimleridir. Bununla beraber kendi aralarında dereceleri birbirinden farklıdır. Bazılarında “lâ”nın tekrarlanması ve bazılarında söylenmemesi ile bu farklılığa işaret olunmuştur. Demek ki Vedd ve Suva’dan herbiri; Yeğus, Yeûk ve Nesr’in hepsine karşılık söylenmiş oluyor.

Bazıları şöyle demiştir. Bu putlar Araplar’a geçmişti. Bundan dolayı, Araplar; Abd-i Vedd, Abd-i Yeğus… diye isimler takardı. Âlûsi şöyle der: Buhârî, İbnü Münzir ve İbnü Merduye İbnü Abbas’tan şöyle rivayet etmişlerdir: Nûh kavmindeki putlar sonradan Araplar’a geçmişti. Vedd, Düme-tü’l-Cendel’de Kelb oğullarının putu idi. Suvâ, Hüzeyl’in idi. Yeğûs, Murad’ın, sonra Seba’da Beni Gatîf’in idi. Ye’uk, Hamedân’ın idi. Nesir de Himyer’in, Ali zilkelâ’nın idi.

Bu isimler esasen bazı iyi kişilerin isimleri iken vefatlarında onların adına ve oturdukları yerlere Şeytan’ın aşılama ve telkinleriyle dikmeler dikilmiş ve bunların adları verilmiş, sonra da onları tanıyanlar kalmayınca bilmeden bunlara tapılmıştır. İbnü Ebî Hâtim’in Urve b. Zübeyr’den rivayetine göre Vedd, en büyükleri ve en iyileri idi. Bunların hepsi Âdem oğullarından idi. Bir rivayete göre de Vedd, yüce Allah’tan başka ilâh edinilenlerin ilkidir.

Abd b. Humeyd’in Ebu Mutahher’den rivayet ettiğine göre Ebu Cafer Muhammed b. Bâkır Hazretleri şöyle demiştir: Vedd, kavmi içinde sevilen müslüman bir kişiydi. Ölünce Bâbil yurdunda kabrinin etrafında ordu kurdular, yas tuttular. İblis onların bu feryadını görünce bir insan biçiminde onlara: “Sizin ağlayıp sızladığınızı ve üzüldüğünüzü görüyorum. Size onun bir şeklini, resmini yapsam, toplandığınız yere koysanız da onu ansanız.” dedi.” Peki” dediler. Bunun üzerine İblis Vedd’in bir şeklini yaptı. Onu toplantı yerlerine koydular. Babilliler onu anarlardı. İblis bunu görünce: “Nasıl, evlerinize de yapsam, herkes evinde de ansa olur mu?” dedi. Onu da yaptı, bu şekilde onu anar oldular. Sonra çocukları yetişti. Çocuklar büyüklerin ona yaptıklarını görüyordu. Nesil uzadıkça onu niye andıkları unutuldu. Tuttular, ona ilâh diye tapmaya başladılar. İşte yeryüzünde Allah’tan başka ilk tapınılan Vedd oldu.

İbnü Münzir ve başkaları Ebu Osman Mehli’den rivayet etmişlerdir. Ebu Osman demiştir ki: Yeğus’u gördüm, kurşundan idi. Çıplak bir deveye yükletilir, beraberinde giderler, bir yere varıp kendi kendine çökene kadar onu hiç dehlemezlerdi. O çökünce de, “Haydin, konaklayacağınız yeri beğendi.” derler ve etrafına konarlar ve oraya bir bina yaparlardı.

Keşşâf’ta zikredildiği üzere, bir de şöyle denilmiştir: Vedd, bir erkek şeklinde, Süva bir kadın şeklinde, Yeğus bir arslan şeklinde, Yeuk bir kısrak şeklinde, Nesir bir kartal şeklinde idi.

Yine denilmiştir ki, yok olan Nûh kavminin putlarının aynen Araplar’a geçmiş olması uzak bir iştir, anlaşılır gibi değildir. Açık olan budur ki, ancak isimleri kalmış, Araplar da bir takım putlar edinerek onlara bu isimleri vermişler ve Abd-i Yeğus ve Abd-i Yeuk derken de bu putların kulu, yani Yeğus’un kulu, Yeuk’un kulu mânâlarını kastetmişlerdir. Ebu Osman’ın gördüğü de aynen Nûh zamanından kalma değil, ancak o isimle isimlendirilen başka bir put olması gerekir. Âlûsî, daha önce nakledildiği üzere, onların hepsinin de insan şeklinde olmalarının daha sahih olduğunu kaydetmiştir. Bu isimler esasen Arapça olmayıp başka bir dilden olduklarına göre, Vedd ve Yeğus isimlerinin Hintliler’in Veda, Vüyasa isimlerini andırdıkları da hatıra gelmiyor değildir.(EHY)

VED, SUVA, YEGUS, YEUK, NESR

Hani İbrahim, babası Âzer’e, “Sen putları ilâh mı ediniyorsun? Şüphesiz, ben seni de, kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum” demişti.(En’am 6/74)

Bu yazıyı okudunuz mu?

Allah ile aldatmak

İnsanlığın bir kısmını daima, tamamını bir süre aldatabilirsiniz ama tamamını daima aldatamazsınız. Bu kaide en ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

67 − 57 =