Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / İSLAM AHLAKI / Veda hutbesinden çıkarılacak dersler
imanilmihali.com
veda hutbesi

Veda hutbesinden çıkarılacak dersler

Veda hutbesinden çıkarılacak dersler

VEDA HUTBESİ VE ÇIKARILACAK DERSLER

Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım.

Ey İnsanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl bir mübarek şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur.

Ashabım! Muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız!

Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki, burada bulunan kimse, bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur.

Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa, onu hemen sahibine versin…

Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdu’l-Muttalib’in oğlu (amcam) Abbas’ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız.

Ashabım! Dikkat ediniz, cahiliyet döneminden kalma bütün adetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdu’l-Muttalib’in torunu İlyas bin Rabia’nın kan davasıdır.

Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dinimizi korumak için bunlardan da sakınınız …

Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah’ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah’ın emri ile helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, aile namusunuzu hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa, Allah size onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir.

Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir.

Ey müminler!

Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız . O emanetler, Allah’ın kitabı Kur’ an-ı Kerim ve Peygamberinin sünnetidir.

Müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman müslümanın kardeşidir ve böylece bütün müslümanlar kardeştirler. Bir müslümana kardeşinin kanı da, malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğu ile vermişse o başkadır.

Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesi ayrılmıştır… Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuş ise ona aittir.

Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan köle Allah’ın, meleklerinin ve bütün insanların lanetine uğrasın. Cenab-ı Hakk bu gibi insanların ne tevbelerini ne de adalet ve şahitliklerini kabul eder .

Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem’in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur.

Üstünlük ancak takvada, Allah’tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız O’ndan en çok korkanınızdır.

“Azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilse sizi Allah’ın kitabı ile idare ederse onu dinleyiniz ve itaat ediniz.”

Suçlu kendi suçundan başkası ile suçlanamaz. Baba oğlunun suçu üzerine oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz.

Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız;

Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız.

Allah’ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz.

Hırsızlık yapmayacaksınız.

İnsanlar “la ilahe illallah” deyinceye kadar onlarla cihad etmek üzere emrolundum. Onlar bunu söyledikleri zaman kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Hesapları ise Allah’a aittir.

“Bugün dininizi size tamlaştırdım. Nimetimi de bütünleştirdim. Din olarak da ( Nizam ve hayat tarzı) İslam’ı seçtim size…”

İnsanlar!

Yarın beni sizden soracaklar ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram hep bir ağızdan şöyle dediler;

“Allah’ın elçiliğini ifa ettiniz, vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz, bize vasiyet ve nasihatta bulundunuz, diye şehadet ederiz”. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şehadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu;

“Şahid ol ya Rab! Şahid ol ya Rab! Şahid ol ya Rab!”

MANA;

1. Her can ölümü tadacaktır. (Konuşan Kur’an, susan ölüm nasihat olarak yeter!) Ölüm, kıyamet, ahiret, hesap ve mizan kaçınılmaz ve Hak olarak yaşanacaktır. Hz. Peygamberin vefatından sonra Müslümanların eskiye dönme, imanı küfre yenik düşürme, kardeşin kardeşi düşman bilmesi tehlikesi vardır. (Dine sahip çıkınız, dini bölmeyiniz.)

2. Burada söylediklerimi burada olmayanlara da iletin çünkü bu kavimde/toplulukta ve bu coğrafyada olanlardan başkaları buradakilerden daha imanlı, daha hikmetli, daha hayırlı, ilimde daha derin olabilir, İslam’ı daha iyi, dosdoğru anlayıp yaşayıp yayabilir. İslam çok uzaklara kadar sesini duyurmalıdır ki Allah’ın dini tüm dünyaya yayılabilsin.

3. Emanete hıyanet etmeyin. Emanetleri gerçek sahiplerine verin. (Devlet malına, kul hakkına, yetim malına, harama vb. el uzatmayın.)

4. Faizin (haksız faiz kazancının) her çeşidi günahtır. Lakin anapara borcu verenin öz malıdır. Borçlulara para alacakları nedeniyle, kendinize haksız kazanç (haram) yemek suretiyle zulmetmeyiniz. Malınıza da sahip çıkıp hakkınızı (anaparanızı ve paranın kaybettiği nisbi değeri) yedirmeyiniz. Borçlunun da paranıza el koymasına müsaade etmeyiniz. (Borç verirken şahitli olarak yazınız.)

5. Hak’kı gördükten sonra, İslam’ı tanıdıktan sonra tekrar cahiliye dönemi adetlerine, batıla, eski ve yanlış ata dinine dönmeyiniz. Kan davaları dine karşıdır. (İslam hukukunda yer alan kısaslar (Cana can, göze göz) geçerli, örflerdeki kan davaları geçersizdir.)

6. Şeytan en kötü düşmandır. İlah edinmek maksadıyla ona yanaşmayacak bile olsanız o sizi küçük kandırmacalarla yanına çekebilir ve bu bile ona yeter. Şeytan’ın oyunu bitmez. Allah’ın ipine sımsıkı sarılıp şeytanın oyununa gelmeyin. Şeytanın etkisi imanı zayıf olanlaradır. İmanınızı kuvvetli tutun ve Kur’an ışığından ayrılmayın.

7. Allah’ın size emaneti olan kadınların haklarını koruyun ve onlara eziyet eder, haklarını yerseniz Allah’ın azabına uğrayacağınızı bilin. Onların namusu sizin namusunuzdur. Onlar size helaldir. (Başka kadınlara, harama uzanmayınız.) Kadın ve erkek kul olarak karşılıklı haklara sahiptir. Aile namusunuza laf getirirlerse, evlere insan(!) alırlarsa sizin hakkınızı ihlal etmiş ve günah işlemiş olurlar. Bu durumda yataklarda yalnız bırakabilir ve aşırıya kaçmamak şartıyla dövüp sakındırabilirsiniz. (Boşayabilirsiniz fakat yazılandan başka ceza verme izniniz yoktur.) Sizin sorumluluğunuz ise evin geçimini sağlamak üzere çalışmak ve helal lokma kazanıp hane halkını muhtaç duruma düşürmemektir. (Yani evi geçindirmek erkeğin, namusuyla yaşamak kadının başlıca görevidir.)

8. Hz. Peygamber’den sonra Müslümanların sadece iki ışığı vardır; Kur’an ve Peygamberimizin sahih imani sünneti. (Örfler, adetler, içtihatlar, evliyalar, hadisler, uydurma rivayetler değil sadece Allah kelamı ve Resulünün sünneti.)

9. Müslümanlar birbirinin kardeşidir. Başka Müslümanın canına malına göz koyan Müslüman değildir. Müslüman Müslümanı öldürmez, malına, avretine, parasına, tarlasına göz dikmez. Zorbalık, hainlik yapmaz. Bu zorla elde edilen şey helal olmaz. Müslüman rızasıyla verirse (bağış, vasiyet, hibe vs.) ne ala!

10. Miras hukuku Kur’an’da yazılıdır. Vasiyet olmasa bile mirasçılar hakkını alacaktır. Çocuğun gerçek ana ve babası onu karnında taşıyıp doğurandır. (Üvey anne baba değildir.)

11. Zina edene bu dünyada da ahirette de azap ve hak mahrumiyeti vardır.

12. Anne babasını, geçmişini inkâr eden evlada, efendisinden başkasına yardaklık, hainlik eden köleye lanetler olsun. Bunların tövbeleri ve şahitlikleri kabul olmayacaktır. (Ahde vefa etmeyenler, hainlik edenler tövbe etseler de kurtulamazlar ve adaletle hükmetme, Allah adına şahitlik etme hakları yoktur.

13. Allah bir’dir. Hepimiz Hz.Adem’den geldik. Hz. Adem ise topraktan yapılmıştır.

14. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Araba, kırmızı tenlinin sarı tenliye, sarı tenlinin kırmızı tenliye üstünlüğü yoktur. Tüm insanlar, halklar eşittir. Yaratan öyle yaratmış ve eşit kılmıştır.

15. Sadece Allah katında ve tek üstünlük aracı takva’dır. Takva yeryüzünde insanlar arası üstünlük aracı değildir. Dindar, daha dindar, en dindar yoktur. Çünkü imanın kimde az kimde çok olduğunu sadece Allah bilir.

16. Takva Allah’tan korkmak, Allah’ın men ettiklerinden sakınmaktır. Allah katında en makbul ve takvalı olanınız O’nun men ettiği şeylerden en çok uzak duranınızdır.

17. Amirlere itaat etmeniz farzdır. Şu şartla ki o lider Allah kelamı Kur’an doğrultusunda iş yapıp, kural koyarsa. (Lider Allah yolundan sapmışsa takip etmek günahtır.)

18. İnsanları yok yere suçlamayınız. Başkasının günahını başkasına yüklemeyiniz. Adaletle hükmediniz. Baba oğul bile olsa birinin günahını diğerine fatura etmeyiniz.

19. Şu dört şeyi kesinlikle yapmayınız;

a. Allah’a gizli veya açık ortak (yardımcı, şefaatçi, eş, benzer, kızlar, erkek evlatlar, vb…) koşmayın. Bu şirktir ve Allah affetmeyecektir.

b. Haksız yere öldürmeyeceksiniz.

c. Hırsızlık yapmayacaksınız.

ç. İnsanların tümü Allah’ın dinine (İslam’a) dönene kadar çalışmak, ilim öğrenmek, mücadele etmek, ter dökmek yani cihad etmek her Müslümanın borcudur. (Terör eylemi veya haksız saldırılar değil)

Bunlarla cihad etmenin maksadı mal ve canlarını ele geçirmek, toprak ve ganimet elde etmek değil onların İslam’a girmesini sağlamaktır. Bir kere İslam’a girerlerse, iman ettim derlerse kanlarına, can ve mallarına dokunmayın. Yalan söyler iseler Allah yaptıklarını en iyi işiten ve bilendir.

20. Yüce Allah bizler için İslam’ı seçmiş, kıyamete kadar baki kılmıştır. Başkaca din Allah katında makbul değildir.

21. Sizlere aracılığımla bildireceğim Allah kelamı (yani vahiy) artık tamamlanmıştır. Söz ve davranış olarak sizlere örnek oluşum da artık tamamlanmıştır.

Allah kendisinden de, İslam’a emeği geçen herkesten de razı olsun!

Veda hutbesinden çıkarılacak dersler

Bu yazıyı okudunuz mu?

vicdan

Vicdan Allah’ın kalplere koyduğu adalet terazisidir

Vicdan Allah’ın kalplere koyduğu adalet terazisidir Vicdan kalp sesidir. Dinleyene de dinlemek istemeyene de aynı ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir