imanilmihali.com
ya sonra?

ya sonra?

ya sonra?

Kudurana kadar yediniz, kusana kadar gırtlağınızı haram ile doldurdunuz, sayısız arabanız, gösterişli malikaneleriniz, sihir-büyü-baskı-tehdit ile elde ettiğiniz onlarca mevki ve makamınız oldu, kadınları gömlek değiştirir gibi değiştirip sabahsız gecelerde yaşadınız, Kur’an’ı duvardaki kılıfına mahkum edip-Arapçaya mahkum edip-Türkçe okunmasını yasak ettiniz, dini bölüp-mezheplere ayırıp-insan yapımı haram ve helaller icat ettiniz, Kur’an Arapça okunmaz diyerek Allah adına haram ilan edip boğazınıza kadar şirke battınız, dini alet edip sayısız imkana kavuştunuz, çok paranız ve malınız oldu, evlatlarınız değerli makamlara ehliyetsiz olduğu halde rahatça kavuştu, terör ile kesimleri baskı altına aldınız, çocuklara-kadınlara şiddet ve taciz uyguladınız, muta nikahları ile nikah helaline vebal getirdiniz, şehadeti hafife aldınız, askerliği keyfe keder bir uygulama kıldınız, din ve yaşam üzerinden haksız ve karanlık siyaset yaptınız, adaleti hukukla değiştirip adına sosyal devlet dediniz, gençleri ateizm-satanizm kucağına attınız, başörtüsünde direnip diğer helal ve haramlara dem vurmadınız, imanlı görünüp münafıklık ettiniz, sosyalistim diyerek dine savaş açtınız, laikliği dinsizlik-dinsizliği laiklik sandınız, annelerimizin dini duygularını istismar ettiniz, binlerce camiye rağmen dini ayağa kaldıramadınız, hayaller uğruna canları feda ettiniz, özgürlük-eşitlik-hayat uğruna mücadele edenlere savaş açtınız, dini Emevi zihniyetine-yahudi emellerine mahkum ettiniz, abdesti-namazı sünnet dışına çıkardınız, hurafe ve rivayetleri baştacı ettiniz, Kabala’nın gayelerini hurafeler, akımlar, ideolojiler adına dine empoze ettiniz, siyon yılanı boynunuza dolanmışken yok saydınız, asıl düşman oradayken hep başka düşmanları gösterdiniz, ağaçlar kesip binalar diktiniz, toprakları çölleştirip sebzelerin dna’sı ile oynadınız, insan, hayvan klonlayıp adına bilim dediniz, madde yetmedi karşıt madde uğruna milyar dolarlar harcadınız, İslam alemi fakirlik ve yoklukla mücadele ederken siz lüks ve israflarda boğuldunuz, bilimi şahsi çıkar ve iş uğruna kullanmaktan öte gidemediniz, medeniyet ve teknoloji adına şeytana hizmet eder hale geldiniz, ilimi insani maksatlarla kullanamadınız, savaşlar çıkartıp-eylemler yaparak canlar aldınız, emeğin hakkını vermeyip, işçi ile işverenin arasını açtınız, aile bağlarını yok edip, dini akideleri yerle bir ettiniz, İslam’ı gelenekler ve atalar dini haline getirip aslından uzaklaştırdınız, feminizm, kapitalizm, emperyalizm icat edip sömürdünüz-kandırdınız, şeytana hizmet edip estetik ameliyatlara milyon dolarlar harcadınız, Yaratan’ın yarattığını değiştirip şeytanın ahdine hizmet ettiniz, Kur’an’ı bir kez olsun anladığınız dille okumayarak Rabbimize haksızlık ettiniz, adaletle hukuku karıştırdınız, imanın gereğini yapmadınız, yedek ilahlar, Rabler, şefaatçiler atayarak dinsiz şirke battınız, küfürlerde haddi aştınız, yeryüzünde bozgunculuk yaptınız, ölçü ve tartıda, ticaret ve ekonomide hile yaptınız, enflasyonlar-spekülasyonlar-devalüasyonlar ile fakir ve yetimlerin hakkını cebe indirdiniz, gerçeği sakladınız, hakikate savaş açtınız, hayvanlara, tabiata, çevreye sayısız zararlar verdiniz, dereleri, ormanları katlettiniz, fabrika bacaları ile atmosferi zehirlediniz, Yahudi o..spuları ile dindar halkın cinsel ahlakını yerle bir ettiniz, toplumu paraya tapar, parasız yapamaz hale getirdiniz, sonra paranın başına geçip güce sahip oldunuz, okunacak kitapların her bir satırını bile küfre alet ettiniz, timsah gözyaşları ile halkı kandırdınız, Türk’e ve İslam’a savaş açıp savaşın adını başka şeyler koydunuz, gayri Müslimlere-şeytana tapanlara boyun eğdiniz, gizli maksatlarınız uğruna masum kitlelerin hakkını yediniz, mafyalaştınız, tekelleştiniz, yetim hakkı gasp ettiniz, baş örtüsünü dinin tek gereği kabul ettiniz, türbanı bayraklaştırdınız, alevileri gayri müslim, Yahudileri kardeş ilan ettiniz, Peygamber evlatlarını katledip, ayetleri görünmez kıldınız, Allah’ın ayetlerini anlamayı engellediniz, genetiklerle oynadınız, denizleri çöplük-ormanları çöl ettiniz, din devleti hayaliyle ortaya çıkan canilere gönülden destek verip İslam’ın cihad tanımına ters hareket ettiniz, terörden medet umup çıkar sağladınız, siyasi ve dünyevi menfaatler uğruna ahiretinizden vazgeçtiniz, dini siyasete alet ettiniz, Türk olmayı ırkçılıkla, ırkçılığı terörle karıştırdınız, en büyük ırkçı Yahudi tehlikesini göz ardı ettiniz, yahudileşen Hristiyanlıktan ders almayıp bütünleşmek yerine her geçen gün daha çok tarikate ayrıldınız, Allah’ın Anadolu’yu neden Türklere nasip ettiğini anlayamadınız, Türklüğün Allah’ın yeryüzündeki askerleri olduğunu idrak edemediniz, Türk ve İslam’ın ayrılmaz bütün olduğunu kavrayamadınız, cennete gönüllü olanların cehenneme giden yolları tanımasını engellediniz, tevhid yolcularına şirki tanıtmadınız, iman ile iblisi bir tuttunuz, dini hurafe ve rivayetlere boğdunuz, faizlerle geçinip halka faiz haramdır nutku attınız, estetiğe-cep telefonlarına her yıl milyar dolarlar verip Ortadoğu ülkelerindeki Müslümanlara tek kuruş yardım etmediniz, etrafınızdaki fakirlere ezik muamelesi yaptınız, halkı sadakaya muhtaç hale getirdiniz, hakkın karşılığını vermediniz, başınızı kuma gömüp olanları görmezden geldiniz, aydınlar vasıtasıyla toplumları aydınlatıp, dinde ve yaşamdaki yaban otlarını temizleme teşebbüsünde bile bulunmadınız, imanın en temel ilkelerine bile razı olmadınız, haramları-günahları işleyip, günahın vebalinden bile çekinmediniz, sayısız ehliyetsizi başa getirip hak edenleri yok saydınız, Hakk’ın sistemine haksızlık ettiniz, içkiye-uyuşturucuya esir oldunuz, bu yoldan zengin oldunuz, karanlık bar ve diskolarda bekaretini kaybeden kızlara sessiz kaldınız, 65 yaşındaki adamlar 13 yaşındaki kızlara tecavüz ederken sustunuz, kaçırılan çocuklara sahip çıkmadınız, kaçırılan çocuklar zengin işadamlarına organ yedek parçası olurken halkı uyuttunuz, İslam’ı niteliksiz insan sayısına teşvik ettiniz, insani yardım kuruluşlarını işlemez hale getirdiniz, rüşveti meşrulaştırıp, mobinge sessiz kaldınız, tanım ve terimlerin adını yeniden koyarak hakkı haksızlığa mahkum ettiniz, bir tekiniz hariç olmamak üzere imana sarılıp İmam-ı Azam gibi sesinizi yükseltemediniz, yüksek gökdelenlerin gölgesinde gök görülmez haldeyken sizler o gökdelenlerden daire hevesiyle avundunuz, Allah’ın cennetlerini yeryüzünde kopyalamaya çalışan zihniyete teslim oldunuz, başınızı ahirete çeviremeden dünyaya saplanıp kaldınız, keseler dolusu paranız, şehvet dolu akşamlarınız, milyonluk iftar sofralarınızla dine hakaretler ettiniz, zenginliğin sorumluluk, fakirliğin ibadet olduğunu idrak edemediniz, sebat ve sabırla yokluğa dayanıp, varlıkta şükredemediniz, hep daha fazlasını istediniz, şeytan ve nefsin kucağında dünyevi arzulara teslim oldunuz, şeytanın ahdine hizmet edip alet oldunuz, zürriyetinizi de kara cehaletiniz ile yetiştirip mahfına sebep oldunuz, salih ameli-zekatı-değer üretmeyi-kamuya hizmeti ihmal ettiniz, ibadeti sadece namazla birleştirdiniz, kamu malına el atmakta sakınca görmediniz, zinanın gözle yapılanı bile haramken suç olmaktan çıkarılmasına seyirci kaldınız, hakikatlere yalan, yalanlara hakikat dediniz, masumları sürgün edip, caniler affedilirken sessiz kaldınız, en temel özgürlük olan düşünme hakkı gasp edilirken tepki vermediniz, ütopyalar peşinde gavur oyunlarına hizmet ettiniz, miniler giyip sözde türbandan intikam alırken et pazarı haline geldiniz, ekonomik bağımsızlık adına beyinize isyan edip büyüklendiniz, şeytanın en büyük silahı kibri nefsinizden söküp atamadınız, aşağılamadan-büyüklenmeden kurtulamadınız, cahiliye Araplarından daha fazla küfre battığınızı-puta tapar hale geldiğinizi-kişileri Rab’leştirdiğinizi fark edemediniz, dünya hayatının eğlence ve oyun ve sınav olduğunu unutup gerçek hayat sandınız, ahiretten-hesap ve mizandan çekinmez haldeyken imanlı göründünüz, Muazzez peygamberimize sayısız yakıştırmalar-hakaretler yapılırken ses etmediniz, o örnekahlaklı İslam peygamberinin sadece kılığını esas alıp örnek ahlakından bihaber yaşadınız, O güzel insana sayısız rivayet yakıştırıp adına hürmetsizlik ettiniz, o rahmet Peygamberini şefaatçi durumuna sokup ruhunu incittiniz, şefaatin sadece Allah’ın razı olduğu kullara ve müsaade edeceği kişilerce yapılabileceğini unutturdunuz, önemli olanın cennet veya cehennem değil kazanılması gerekenin Allah rızası olduğunu topluma anlatamadınız, İslam’ın tüm mezhep- tarikat ve yorumlarına hitap eden bir diyanet kuramadınız, ötekileştirip çirkinleştirdiniz, büyü-sihir-kumar illetinden milleti kurtaramayıp aksine kumarı meşru, kumar parasını helal ilan ettiniz, aile nafakasını kumarda heber edenlere ses etmediniz, üniversitelere kadar uzanan fuhuş belasını engellemediniz, göz zinasını, fuhuşu, her türlü cinsel ahlaksızlığı yapanları deşifre edemediniz, hırsızlara, vergi kaçıranlara bey dediniz-adam yerine koydunuz, şaibeli olmak bile o kişiye karşı dikkatli olmayı gerektirirken medyatik algılarla masum ilan ettiniz, mü’min-kafir-müşrik-münafık ne demek dikkat etmediniz, onları toplumda ayırt edemediniz, şirk nedir tevhid nedir merak etmediniz, yobazı-softayı ayırt etmediniz, evliyalardan medet umarak, türbelerden şefaat umarak şirke bulaştığınızı anlamadınız, rüyalara-fallara tabi oldunuz, astronomiye esir düştünüz, üç harflilere kulluk edip gaybdan haber aldım diyenlere paralar savurdunuz, eşleri ayırmak için, kızlara koca bulmak için büyüler yaptınız, sünnet evliliğin en çirkin helal olan boşanmasını teşvik ettiniz, hurafelerle başa çıkamadınız, Yahudi geleneklerini kendi geleneğiniz yaptınız, apartman dairelerinde kiliseler, sinagoglar inşa edilirken siz aldığınız kiralara baktınız, gayri müslimler topraklarınızı karış karış satın alırken siz aldığınız yüksek paralarla avundunuz, daha çok mal ve para için ahlaksızlığa, rüşvete, hırsızlığa göz yumdunuz, ihbarlara-açık aramalara-yalan ve iftiralara kıymet verdiniz, iftiranın ne denli kötü olduğunu, gıybetin ölü kardeşinin etini yemek demek olduğunu unuttunuz, riya ve gösteriş için namaz kılıp namazdan sonra dükkanda halkı kazıklamaya koştunuz, cami avlularını ticarethanelere çevirdiniz, cami elektriği ile kişisel reklamlar yaptınız, hutbelerde siyasi konuşmalar icra ettiniz, kasaplarda at eti, eşek eti, domuz eti satanları ayırt edemediniz, memlekette bir tek eşek kalmazken, sayısız domuz çiftlikleri varken akledip nedendir diye sormadınız, aklı ve bilimi dini manada değil şahsi çıkarlarınız uğruna kullandınız, kalp ve gönül gözü ile dünyaya bakamadınız, çiftçi üretemez hale gelip o ürünler ithal edilirken nedendir demediniz, kırsal kesim ile şehirliler arasının açılmaya çalışıldığını idrak edemediniz, parti-futbol kulübü-memleket-gelenek-mezhep ayrımcılığının dinin ve kültürün rengi olduğunu suistimal edip kardeş kavgalarına mazeret ilan ettiniz, miraslar yüzünden kardeşler öldürülürken sessiz kaldınız, başlık paraları helalken vermediniz, anneler evlatlarını en az bir yıl emzirmek zorundayken mamalarla beslediniz, suni griplerle tavukları katledip haksız paralar kazandınız, altın ve borsa ile vurgunlar yapıp halkın derdinden rant elde ettiniz, sahte altınlarla, vurkaçlarla, kapkaççılarla hırsızlık edenleri yakalamadınız, merdiven altı üretimlere ses etmediniz, karanlık köşelerdeki tuzakları fark etmediniz, vergisiz kaçak iş, emlak ve ticarete ses çıkarmadınız, ormanları yakıp tarla ve arsa açtınız, ticarette fahiş faizden azına razı olmadınız, yüksek karlarla fakir halka zulmettiniz, sigarayı yasaklarken alkole sesiz kaldınız, haram olan şarapken tüm içkileri haram tüm içenleri dinsiz ilan ettiniz, içkiden kötü sayısız haram varken adını anmadınız, hem içerim hem namaz kılarım diye böbürlenenleri kınamadınız, hayatı bir kadeh rakı ve bir balıktan ibaret sananları etiketleyemediniz, bunların maksat ve gayelerini topluma anlatamadınız, laikliğin dinsizlik demek olmadığını-dinsizliğinde laiklik olmadığını çocuklara öğretemediniz, sosyalizm, komünizm tuzağındaki gençleri din ile terbiye edip kurtaramadınız, dini yobazlara teslim edip sıyrıldınız, dinci ile dindarı aynı kefeye koydunuz, yağmuru tabiata, şimşeği atmosfere, yıldırımı tesadüfe bağlayıp Allah’ın kudret ve ilmi ile alay ettiniz, bereketsizliğinize-rahmetsizliğinize-lanetlenmişliğinize-şefkatten mahrum kılınmanıza cehalet ve küfrünüzün sebep olduğunu anlayamadınız, İslam alemi başındaki belaların cehalet ve Kur’an’sızlıktan olduğunu göremediniz, İslam’a sırt çevirip insan yazması, Yahudi kırması bir dine teslim oldunuz, siyonizme, Kabala’ya boyun eğdiniz, ahireti unutup dünyaya daldınız…

Ya sonra?

Allah kudret ve ilmin tek sahibi, gelmiş ve geleceğin tek mimarı ve efendisidir. O Rahmet ve merhametiyle insanlığı daha ne kadar kuşatacak, kıyametini ne zaman gönderecek bilinmez. Lakin muhakkak olan bir şey vardır ki İslam acınacak halde, Kur’an unutulmuş vaziyettedir.
Türklüğün ve İslam’ın unutulmuş değerleri yaşatılmadan belalardan sıyrılmak, azgınları dize getirmek, cennetlere kavuşmak mümkün değildir.
Allah kullara hidayet ve açık gönül gözleri nasip etsin.
Rabbim iman edenleri muhafaza eylesin.
Rabbim dini has ve sadece Allah’a mahsus yaşayan salih kullarına şefaat eylesin.
Rabbim Kur’an’a uzanan kirli elleri kırsın, parçalasın.
Rabbim Kur’an’ı hayata egemen kılan nesiller nasip eylesin.
Amin!
Ya sonra?

Bu yazıyı okudunuz mu?

Gayba dair merak edilenler

Gayba dair merak edilenler

Gayba dair merak edilenler Gayb, tek kelime ile bilinmeyen gelecek, dini manada ise gayb; bilgisi ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir