Anasayfa / ALLAH (cc) / Yaratan Allah’tır
imanilmihali.com
Yaratan Allah'tır

Yaratan Allah’tır

Yaratan Allah’tır

YARATAN ALLAH’TIR
Din inancı, insanlık tarihi boyunca sosyal yaşamın temelini oluşturmuştur. Semavi kitapları anlayamamış ve yaşam ilkelerini rayına oturtamamış insanlardan oluşan toplumlar hiçbir şekilde olması gereken uyumlu düzenlerini kuramamışlardır.
Kâinat ve varlıklar niçin ve nasıl var edilmiştir?, yaşam ve ölüm nedir? sorularına cevap veremeden, adına modern denen kültürler içerisinde kaybolup gitmiş olan insanlardan oluşan toplumumuzda güvensizlik, mutsuzluk ve ahlâki çöküntü hayat bulmuştur.

Bilinen tarih, bugünümüz ve sonrası ile ilgili akılımıza gelebilecek tüm soruların doğru cevaplarını bulabilmek ancak Allah’ı ve öğretilerini doğru anlamakla mümkündür. Varlık âlemlerinin ve bizlerin niçin var edildiğini doğru öğrenmek için kullanabileceğimiz kaynak da, herşeyi var eden Allah’ın bizlere öğrettiği bilgileri kapsayan semavi kitaplar ve ilimdir.

Allah öğretilerinin adaletli oluşu, her insanın kendi kararına bırakılmış olmasıdır. Kendi kararını vermek ve buna göre yaşamak, ancak insanın kendisinin okuması ve kendi iradesi ile düşünmesiyle oluşabilir. İnsanların, kendilerine verilen ‘düşünme’ yeteneği ile oluşturacağı en kuvvetli silah, kuşkuya yer bırakmayan doğru bilgi üzerine kurulmuş ideolojidir.

Sorgulamak, akılın sorumluluğudur. Yapılan hata ise, sorgulamanın bir yönde yapılıyor olmasıdır ve insanlık tarihinde en büyük bağnazlığı yapanlar hep ilim insanları arasından çıkmıştır. Kur’an da ‘oku’ sözüyle yol gösterilmiştir, ‘dinle’ ile değil. Bu sayfalarda okuyacağınız sözler sizin dışınızda bir başkasına aittir. Eğer doğru değilseler ve sizler Kur’an’ı kendiniz okumadan bu sözleri doğru kabul ederseniz, başkasının yanlışına ortak olabilirsiniz. Kendinizce doğru olanı bilemez, neyi, nasıl, niçin yaptığınızı anlatma ve kendinizi savunma şansınızı kaybedersiniz.

Yaratan, ‘bir’ olması dışında Kendisi’yle ilgili başka birşey bilinmesini istemiyor olsaydı, Kur’an’da Kendi özelliklerini anlatan adlarını, isimini, ve anlamlarını öğretmezdi. Göklerin ve yerin, ve var edilişimizin sebeplerini açıklayan ayetler üzerine derin derin düşünülmesini istemezdi.

Allah’ın varlığı, Allah katından yere indirilen kitaplar sayesinde bilinmiştir. Eğer üzerinde yaşadığımız yere indirilmiş bilgiler olmasaydı, bugün insan toplumları Allah’ın varlığını ve bir olduğunu bilememiş, tüm yaşamın bir raslantı sonucu oluştuğunu kabul etmiş olacaklardı. Ya da insanlar farklı şeyleri ilâhlar olarak kabul edeceklerdi. Allah’ın yeri niçin var ettiği ve var ettiği varlıklardan beklediği şeylerin ne olduğunu öğretmesi, yere indirdiği kutsal kitaplar ve gönderdiği elçiler sayesinde mümkün olmuştur.

İnsanın ve kainatın yaratılış gayesine temas edebilmek için fıtratın muhafazası, imanın teşkil ve idamesi, kalp, göz ve akılların berrak olması gerekir ki bunu sağlayacak ilk mehaz Yüce Kur’an’dır. Eski ve yeninin haberleri ile insanlara öğüt ve emirleri basit ve yumuşak mizaçla anlatan ayetler en büyük hidayet ve yaşam tehberi olmak durumundadır. Çünü aksi kulu karanlıklara götürür.

Ancak Kur’an iledir ki Yüce Allah’ı gerçekten tanıyabiliriz. Allah’ı bilmek beşeri yaratılışımız gereği asla tam olarak mümkün değildir ama Allah’ın olduğunu, Bir’liğini ve olması gerektiğini idrak etmek her zaman mümkündür. Bu yüzden dinin ve imanın ilk adımı Allah’ı bilmek ve sadece O’na teslim olmaktır.

Bu yüzden Yüce Allah Kur’an’da ayetler dolusu bilgi ile kendisini anlatmış, ilmini, kudret ve rahmetini duyurmuştur.

O, doğru, adil, merhametli ve her şeye muktedir olandır.

O’nu tanaımaya ve anlamaya çalışmak bir lütuf değil şarttır. Bize hayat vereni, imtihan edeni, öldürüp yeniden dirilteek olanı idrak etmeye çalışmamak nankörlük, bilgisizlik ve zalimliktir.

Bu zaaf ve kibir tüm kötülük ve yanlışların kaynağı değil midir?

Allah, Tek’tir, celal ve ikram sahibidir.

 

Yaratan Allah’tır

Bu yazıyı okudunuz mu?

Allah nurunu tamamlayacaktır

“Kim, İslâm’a davet olunduğu hâlde, Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah, zalimler topluluğunu hidayete ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir