Anasayfa / İMAN ESASLARI / İman damlaları / MALİKİMİZ, VELİMİZ, RABBİMİZ ALLAH (cc)
imanilmihali.com
Allah (cc)

MALİKİMİZ, VELİMİZ, RABBİMİZ ALLAH (cc)

MALİKİMİZ, VELİMİZ, RABBİMİZ ALLAH (cc)

YÜCE ALLAH (cc)

“Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla! Âlemlerin Rabbi, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Yüce Allah’ım! Bütün hamdler yalnız sanadır. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.” (Fatiha 1/1-7)

Hiçbir şey yok iken var olan, ezelden ebede yaşayacak olan, her şeyi yaratan, Rahman ve Rahim olan, mülk ve kudretin sahibi, azamet ve ululuğu yüce, en güzel isim ve sıfatların sahibi, eşsiz, ortaksız, yardımcı ve şefaatçisi olmayan Yüce Allah’ım!

Yaşamı bahşeden, akıl, ruh ve şuur vererek bizi yere, İslam’a, Kur’an’a ve cennete varis kılan, bize Peygamberini ihsan eden, ayetleri kâinatı kuşatan, esirgeyen ve bağışlayan Yüce Allah’ım!

Doğu’da sensin, batı da, alt ta senindir üstte, yaş ve kuru, sağ ve sol, az ve çok, aydınlık ve karanlık hep senin eserindir. Dişiyi, erkeği, sıcağı soğuğu, iyiyi çirkini, ışığı karanlığı Yaratan Sen’sin.

Sen’sin kâinatı muazzam dengede tutan, Sen’sin tabiatındaki ahenk, Sen’sin gökleri direksiz ve çatlaksız yükselten, Sen’sin su, çiçek, kelebek, Sen’in eserin rüzgâr, bulut, fırtına! Gemileri yüzdüren, su ile hayat veren, yeryüzünü yaşatıp öldüren, rızkı verensin!

Bizlere kalbi, gözü, kulağı bahşedensin!

İmanı veren, nefisleri temizleyen, kalpleri mühürleyen sadece Sen’sin!

Gören, duyan, bilen Sen’sin! Dualara cevap verensin! Sen’den gizli, Sen’den habersiz ne bir yaprak düşer yere, ne bir dişi hamile kalabilir!

Bize şahdamarımız kadar yakın, şahdamarımızdan da yakınsın!

Sadece Sen’sin sahibimiz, malikimiz, mevlamız, velimiz!

Yalnız sana ederiz kulluğu, ibadeti! Secdeler sana, salatlar sana, bütün Hamd’ler hep sanadır!

Sen; Gülşenimiz, Cananımız, Biricik Sultanımızsın!

Sen; karanlık gecelerimizin Nur’u, gariplerin umudu, muhtaçların yardımcısı, şerre karşı sığınağımızsın!

Bu can, bu nefes, bu kalp senindir. Ömrümüz yoluna feda olmayacaksa eğer dursun nefesimiz.

Bize cennetini nasip eyle! Bizleri cennetine giden yollara yanaştır. Bizleri esenlik ve selametle ilet doğru yoluna! Unutur, yanılırsak, kimimiz gafletle hata edersek sana karşı bizlerden umudunu kesme! Bizleri huzurunda utandırma Ya Rabb’im!

Allah’ım! Bizi senin Hak ve adaletten, sabır ve merhametten, secde ve zikirden, ahlak ve ibadetten ayırma, kalbimizden imanı, dilimizden Kur’an’ı, gönlümüzden sevgili Peygamberini ayırma! Bizi karanlık yollara düşürme, bizi altından kalkamayacağımız yüklerle deneme!

Kalbimize iman, nefsimize terbiye nasip eyle Ya Rabb’im!

Bizi sevgi ve merhametinden mahrum etme! Biz Sen’den razıyız, Sen’de imanlı gönüllerden razı ol Ya Rabb’im!

İnkârcı kâfirlerin eziyet ve zulümlerinden, riyakâr münafıkların ettiklerinden dolayı hepimizi cezalandırıp milletimizi helak etme! Sana aşık kullarına ihsan, sana vefasız kullarına azaplar nasip eyle!

Senden başkasına yanaşacaksak çıkar uğruna, riyakarlıkla dinine zulmedecek, başkasını yakınlaştıracaksak sonsuz mülk ve kudretine, dalacaksak dünya eğlencesine… Cehennemlerine at bizi.

Misakımıza ters düşecek, aldatıcıya aldanacak, ayetlerini bozup değiştireceksek, Kur’an dışında Nur arayacaksak Cennetini bizlere haram eyle Ya Rabb’im!

Ya Rabb’im! Senin huzurunda mahcubuz, fakiriz, günahkârız. Sen bizi affeyle!

Tüm İslam ve Millet şehitlerimize, gelmiş geçmiş imanlı büyüklerimize, merhumlarımıza rahmet eyle, kabirlerimizi Kur’an nuruyla aydınlat, bizleri son nefesimize kadar Müslüman olarak yaşat, Müslüman olarak öldür! Son nefesimizde kelime-i şehadet getirerek çene kapamayı bizlere nasip et Allah’ım!

“Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (Bakara 2/286)

Bu yazıyı okudunuz mu?

İman, mü’minin her şeyidir.

İMAN ETMEK İÇİN İLK ADIMLAR

İMAN ETMEK İÇİN İLK ADIMLAR İnandığımızı iddia ederken yerine getirmediğimiz mükellefiyetler veya hepten inanmadığımızı beyan ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir