Anasayfa / sureler ve anlamları / Yunus suresinden taşan hikmetli öğütler
imanilmihali.com
Sureler bize neler anlatır

Yunus suresinden taşan hikmetli öğütler

Yunus suresinden taşan hikmetli öğütler

Yüce Allah’ın kainattaki ayetlerinden bahsederek başlayan sure, insanın aceleciliğinden ve müşkül durumda ettiği duaların hemen gerçekleşmesini istediğinden yakınır, nihayet müşkül geçince insanın nankörlüğe geri dönüşüne itiraz eder. Sure daha sonra kutsal kitapların ve peygamberlerin vahye neden muhatap olduklarını, vahiyle nelerin hedef alındığını anlatır, müşrik ve kafirlerin yanılgıları hatırlatılarak Allah’ın yüceliği vurgulanır, müşriklerin ahiretteki halleri resmedilir, Kur’an’ın Allah kelamı olduğuna yemin edilir, her ümmetin bir peygamberi olduğu hatırlatılarak inkarcıların hali bir kez daha resmedilir.

Ahirette dünyaları fidye verseler de kafirlerin durumlarının acı olduğu hatırlatılarak Allah’ın herşeyi görüp bildiği ve Allah’tan başka dost olmadığı anlatılır. Nuh ve Mus peygamberlerin risaletinden örnekler verilerek iman tanıtılır ve Allah dilemedikçe kimsenin iman edemeyeceği vurgulanır.

Sure ortalarda, Yunus Peygamberden örnek vererek, küfürleri dolayısıyla helak edilecekken iman ettikleri için helak edilmedikleri anlatılan kavmi ve nasıl bir süre daha zaman verildiğini resmeder.

Sure, 109 (yüzdokuz) âyet olup 40, 94, 95 ve 96. âyetler Medine’de, diğerleri Mekke’de inmiştir. 98. âyette Hz. Yunus’un kavminden bahsedildiği için sûreye bu ad verilmiştir. Mekke halkı, kendi içlerinden bir adamın peygamber olabileceğine inanamıyorlar ve: “Allah, Ebû Tâlib’in yetimi Muhammed’den başka bir peygamber bulamadı mı?” diyorlardı. Hiç olmazsa hatırı sayılır, zengin ve makam sahibi birisinin peygamber olmasını daha uygun görüyorlardı. İşte bunun üzerine bu sure inmiştir.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Sureler bize neler anlatır

Nahl suresinden dökülen lezzetler

Nahl suresinden dökülen lezzetler Yaratılışı ve insana verilen nimetleri izahla başlayan sure, insanın emrine verilen ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir