Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / DİNİMİZ / Zina ve mahiyeti
imanilmihali.com
Zina ve mahiyeti

Zina ve mahiyeti

Zina ve mahiyeti

Zina, farklı cinsten iki insanın nikah harici olmak kaydıyla cinsel ilişkiye girmesidir. Zinada önemli olan, zina eden veya edilen kişinin evli olup olmaması değil, ilişkiye girdiği kişinin kendi nikahında olup olmamasıdır. Dolayısıyla evlilik öncesi ilişkilerde, evliyken başkaları ile yapılanlarda, muta nikahı gibi Allah aldatmaları ile yutturulmaya çalışılanlar da zinadır.

Zina en büyük günahlardandır ve zina edenlerin etmeyenlerle nikahlanması yasaklanmıştır. Fuhuş bu işin para karşılığı yapılmasıdır ki zina ile aynı mahiyettedir.

Zina ve fuhuş hem kişiyi, hem aileyi hem toplumu derinden sarsan, ahlak kurallarını ters düz eden, kişileri şeytana kul köle yapan bir illettir. Kur’an hem zinayı hem zinaya götüren yolları yasaklarken gözlerin haramdan alıkonulmasını, haset edilmemesini, helal olan ile yetinilmesini emreder. Helale yaklaşmakta ise hak olmak şartıyla sınır yoktur.

Zina ve fuhuşun zararları genel olarak şöyle tasnif edilebilir;

“Fuhuş ve zina yuvalar yıkar, dimağları tahrip eder, unutkanlık verir, İslami aşk ve heyecanı öldürür, kişiye vicdan azabı çektirir, sektör haline gelmesi kapanmaz yaralar açar, kürtajları arttırır, insan sağlığını tehdit eder, Allah’ın gazabını çeker, kadınları mağdur eder, imana darbe vurur, toplumun yozlaşmasına neden olur, haram ve helallerin sulanmasına, günahtan çekinmemeye, dini hafife almaya yol açar, nesilleri mahveder.

“Evlilik dışı cinsel ilişki anlamına gelmekte olup, dinen kesinlikle yasaklanmış büyük günahlardandır. İslâmî hükümlerin gerçekleştirmeye çalıştığı ve nassların açıkladığı hakîkî ve gerçek 5 maslahattan birisi de neslin muhafazasıdır. Neslin korunması, bütün insan türünü korumak ve yeni nesillerin yetiştirilmesi anlamına gelir. Bu ise, ancak evlilik hayatının düzenlenmesi ve evlilik hayatına, kişilerin ırz ve namuslarına yönelik saldırı ve tecavüzlerin önlenmesiyle gerçekleşir. Bu nedenle zinâ, en şiddetli bir şekilde yasaklanmıştır. Çünkü zinâ, sadece tarafları ve onların yakınlarını ilgilendiren şahsî bir suç değil, bütün toplumu ilgilendiren; toplumun temel taşını oluşturan aileyi kökünden sarsan, insanlardaki namus ve iffet duygusunu rencide eden, ahlâksızlığın yaygınlaşmasına neden olan sosyal bir suç, cinayettir.

Kur’ân-ı Kerim’de, “Zinâya yaklaşmayın, çünkü o bir hayasızlıktır. O ne kötü bir yoldur.” (İsrâ, 17/32) denilmek suretiyle zinânın çirkinliği ve kaçınılması gerektiği bildirilmiştir. Zinânın önlenebilmesi için sadece zinâ değil, zinaya götüren sebepler de yasaklanmıştır. Nitekim Yüce Allah, “Ahlâksızlığın açığına da gizlisine de yaklaşmayın.” buyurmaktadır (En’âm 6/151).

Bu çerçeveden olarak, zinaya götüren ve zinayı kolaylaştıran yollardan uzak durulmalı, cinsel duyguları tahrik edici ve sömürücü yayın ve telkinlerden küçükler ve gençler korunmalıdır. Ayrıca fertlerin manevî eğitiminin sağlanması ve evlilik müessesesinin korunması zarûrîdir.” (DİB)

Modern zaman toplumuza bu pencereden baktığımızda evvela zinanın hukuken suç olmaktan çıkarılmasını görüyoruz ki en vahim hadise budur. Halkın % 99’nun Müslüman olduğu bir ülkede zinanın suç olmaktan çıkarılması pek çok art niyet, kasıt ve ihmali, pek çok zararlı günahı da beraberinde getirir. Muta nikahının dinen haram olmadığı yanlış kanaatinin toplumda egemen olmasına göz yumulması da zinanın toplumda yazık ki kalıcı olarak yer edinmesine katkı sağlamaktadır.

Müslümanın fuhuş ile, zina ile, muta nikahı ile işi olmaz, olmamalıdır.

O iş, ister para ile ister gönül rızasıyla, ister bir gecelik ister uzun süreli, ister evlilik öncesi ister evlilik esnası yapılsın zinadır.

Gençler, çocuklar bu yanlış kanaatlerden korunmalı, zinadan ve zinaya götüren yollardan muaf tutulmalıdır.

Zinanın haram olduğu Nur suresi ile bildirilmiştir. Aynı surede tesettür ile alakalı ayetleri dillerine dolayanların, zina ile ilgili yok sayması Allah’ın ayetlerini inkâr manasına gelir.

“Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dini(nin koymuş olduğu hükmü uygulama) konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Mü’minlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak, zina eden veya Allah’a ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya Allah’a ortak koşan bir erkek evlenir. Bu, mü’minlere haram kılınmıştır.” (Nur 24/2,3)

Çünkü muta nikahı dahil, fuhuş ve zinaya tamah eden Allah’ın ağır azabına uğrar. Zina bu manada ayette eş tutulduğu gibi Allah’a ortak koşmakla aynı kapıya çıkar.

“Onlar, Allah ile beraber başka bir ilâha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah’ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.” (Furkan 25/68)

Not: Mahrem konu olduğu için üzeri kapalı temas edilecek bir diğer nokta kişinin kendisini tatmin etmesidir ki zinaya belki de çare olan bu husus mekruhtur. Cinslerin kendileri ile aynı olanlarıyla bu işi yapması da Lut kavmi gibi helakı gerektirecek kadar büyük ve zina kadar vahimdir. Ensest veya hayvanlar ile yapılacak bir ilişki ise zaten akıllara zarar, dine isyan, yaratılış gayesine hepten ters bir sapıklıktır.

Rabbim bizleri zinaya, göz zinasına, fuhuşa meylettirmesin.
Rabbim şeytanın en büyük silahı şehvetten bizleri uzak tutup, nefsimizi temizlesin.
Rabbim bizleri helal ve haramlar hususunda terbiye etsin.
Rabbim helallerle yetinmeyi nasip eylesin.
Amin!

Zina ve mahiyeti

Bu yazıyı okudunuz mu?

Kur’an İslam’ına dönüşün hala vakti gelmedi mi

Kur’an İslam’ına dönüşün hala vakti gelmedi mi?

Kur’an İslam’ına dönüşün hala vakti gelmedi mi? Derin Asr-ı Saadet özlemiyle yanıp tutuşurken, tevhid yolunda ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir