Anasayfa / Arapça Latin harfli Kur’an / Karşılaştırmalı Kur’an Mealleri
imanilmihali.com
Karşılaştırmalı Kur'an Mealleri

Karşılaştırmalı Kur’an Mealleri

Karşılaştırmalı Kur’an Mealleri

1. Fatiha 2. Bakara 3. Al-i İmran 4. Nisa 5. Maide 6. En’am 7. A’raf 8. Enfal 9. Tevbe 10. Yunus 11. Hud 12. Yusuf 13. Rad 14. İbrahim 15. Hicr 16. Nahl 17. İsra 18. Kehf 19. Meryem 20. Ta’ha 21. Enbiya 22. Hac 23. Müminun 24. Nur 25. Furkan 26. Şuara 27. Neml 28. Kasas 29. Ankebut 30. Rum 31. Lokman 32. Secde 33. Ahzab 34. Sebe 35. Fatır 36. Yasin 37. Saffat 38. Sad 39. Zümer 40. Mümin 41. Fussilet 42. Şura 43. Zuhruf 44. Duhan 45. Casiye 46. Ahkaf 47. Muhammed 48. Fetih 49. Hucurat 50. Kaf 51. Zariyat 52. Tur 53. Necm 54. Kamer 55. Rahman 56. Vakıa 57. Hadid 58. Mücadele 59. Haşr 60. Mümtehine 61. Saff 62. Cuma 63. Münafikun 64. Tegabun 65. Talak 66. Tahrim 67. Mülk 68. Kalem 69. Hakka 70. Mearic 71. Nuh 72. Cin 73. Müzzemmil 74. Müddesir 75. Kıyamet 76. İnsan 77. Mürselat 78. Nebe 79. Naziat 80. Abese 81. Tekvir 82. İnfitar 83. Mutaffifin 84. İnşikak 85. Büruc 86. Tarık 87. Ala 88. Gaşiye 89. Fecr 90. Beled 91. Şems 92. Leyl 93. Duha 94. İnşirah 95. Tin 96. Alak 97. Kadir 98. Beyyine 99. Zilzal 100. Adiyyat 101. Karia 102. Tekasur 103. Asr 104. Hümeze 105. Fil 106. Kureyş 107. Maun 108. Kevser 109. Kafirun 110. Nasr 111. Tebbet 112. İhlas 113. Felak 114. Nas

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir