Zekat

Başkalarının hakkı olarak bizde emanet duran mal ve paranın hak sahiplerine iadesi demek olan infak tüm dinlerde, kitaplarda yer bulmuş en büyük mali ibadettir.

Herşeyin zekatı vardır

Herşeyin zekatı vardır

Herşeyin zekatı vardır Zekat veya daha genel adıyla infak, eldekini sadece Allah rızası gözeterek ve bunu din adına yaparak başkalarıyla paylaşmak, vermek, yardım eli uzatmaktır. Müslüman alemi her yıl mal ...

Devamı »

Zekat vermenin adabı

Peygamberimiz gözüyle Müslüman’ın sıfatları

Zekat vermenin adabı Zekât çok yönlü bir kurum, bir farz olduğu gibi, şehâdet ve namazdan sonra İslâm binasının üzerine kurulduğu beş temel esasın da üçüncüsüdür. Bu itibarla müslüman mükellefler bu ...

Devamı »

Zekat kimlere verilmez

İbadet neden, kime, nasıl yapılır?

Zekat kimlere verilmez Zekât, ona ehil olanlara, yani hak sahiplerine verilir. Zekât yerine sarfedilmez de onu hak etmeyenlere verilirse hem bu dinî mükellefiyet ifa edilmemiş, hem de zekâttan beklenen ferdî, ...

Devamı »

Zekat kimlere verilir

Zekat kimlere verilir

Zekat kimlere verilir Zekâtın sarf yerleri, yani kimlere verilebileceği Kur’an’daki sıralamasına uygun olarak (et-Tevbe 9/60) şöylece açıklanabilir: 1. FAKİRLER ve MİSKİNLER Âyette bu sınıf “el-fukarâ ve’l-mesâkîn” şeklinde geçer. Zekât verilecek ...

Devamı »

Zekat ne zaman verilir

Zekat ne zaman verilir

Zekat ne zaman verilir Fakihler şartları gerçekleşen malda zekâtın derhal (fevrî) yani sene biter bitmez ödenmesi gerektiğinde görüş birliğine varmışlardır. Çünkü malda gerçekleşen zekât borcu, artık kul hakkıdır. Bu borcun ...

Devamı »

Zekatın geçerli olması

Zekatın geçerli olması

Zekatın geçerli olması Yukarıda zekâtın vücûb şartlarından, yani bir kimsenin zekâtla mükellef olabilmesi için şahsı ve malı yönünden aranan şartlardan söz edildi. Şimdi ise, üzerine böyle bir mükellefiyet terettüp eden ...

Devamı »

Zekatın mahiyeti

Zekatın mahiyeti

Zekatın mahiyeti Zekâtın kelime anlamı “artma, çoğalma, arıtma ve berekettir”. “Doğru söylemek, sözünü tutmak” anlamına gelen sıdk kökünden alınmış olan ve Kur’an ve Sünnet’te zekât anlamında da kullanılmış olan sadaka ...

Devamı »

Zekatın amaçları

Zekatın amaçları

Zekatın amaçları İnsanın var olup yaşayabilmesi için toplumsal hayatın gerekliliği öteden beri “İnsan, tabiatı itibariyle medenîdir” sözüyle ifade edilir. Bu bakımdan tek tek kişiler, bireysel varlıklarını devam ettirebilmek için bir ...

Devamı »

Zekatın şartları

Zekatın şartları

Zekatın şartları Zekâtla ilgili fıkhî bilgi ve tartışmaların başında, zekâtın kimlere hangi şartlarda farz olduğu ve verilen zekâtın geçerli olabilmesi için ne gibi şartların gerektiği hususu yer alır. Ancak buna ...

Devamı »