Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / Dua köşesi / İstiğfarın efendisi duası, Seyyidül İstiğfar
imanilmihali.com
İstiğfarın efendisi duası, Seyyidül İstiğfar

İstiğfarın efendisi duası, Seyyidül İstiğfar

İstiğfarın efendisi duası, Seyyidül İstiğfar

İstiğfar, hem kendisi hem de başkalarının günahlarının affı için dua etmek demektir ki Muazzez Peygamberimizin sıkça tekrarladığı istiğfar duaları vardır. Bunların en meşhuru muhakkak İstağfarın efendisi diye veya Allah’tan bağışlanmayı dilemenin en iyisi diye bilinen ‘Seyyidül İstiğfar’ duasıdır ki bunun Şeddad ibni Evs’den (ra) rivayet edildiğine göre, hadislerde iki farklı şekli vardır.

SEYYİD’ÜL İSTİĞFAR DUASI

“Allâhümme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vağdike mestetağtü. Eûzü bike min şerri mâ saneğ’tü. Ebû ü leke biniğmetike aleyye ve ebû ü bizenbî fağfirlî zunûbî fe innehû lâ yağfiruz-zunûbe illâ ente (bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn).”

Anlamı:

Allahım, Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilâh yoktur. Beni, Sen yarattın ve ben Senin kulunum. Ve ben iman ve kulluğumda gücüm yettiğince senin ahd ü misâkın üzereyim. Yâ Rabbi! Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım: Ve senin bana ihsan ettiğin nimetleri ikrar ve itiraf ederim. Kendi kusur ve günâhlarımı da ikrar ve itiraf ederim. Yâ Rabb! Sen beni afv ü mağfiret eyle. Zîra senden başkası günahları afv ü mağfiret edecek kimse yok.-.

Veya;

Allâhümme ente rabbî, lâ ilahe illâ ente, halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ abdike va’dike mestata’tü. Ebû’u leke bini’metike aleyye, ve ebû’u bizenbî fağfir lî feinnehû lâ yeğfiruzzünûbe illâ ente euzü bike min şerri mâ sana’te.

Anlamı:

Allah’ım, Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilâh yoktur. Beni yarattın ve ben Senin kulunum. Gücüm yeterince, Senin emrine ve va’dın üzereyim. Senin bana olan nimetini ikrar ve itiraf ediyorum. Günahımı da itiraf ediyorum, beni bağışla; çünkü Senden başkası günahları bağışlayamaz. Yaptığım şeylerin kötülüğünden Sana sığınırım.

Rasûl-i Ekrem sözlerine devamla şöyle buyurur: “Her kim, bu Seyyidü’l-İstiğfârı sevâbına ve fazîletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim, sevâbına ve fazîletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur.” (Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101)

Bu duânın kısa meali: Ya Rabbim, ben suç ve günahlarımı itiraf eylerim. tevbe ve istiğfar ederim, nimetlerinin şükründen âcizim, beni affet ve bağışla demektir.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Önce iman, sonra Kuran ve nihayet İslam

Önce iman, sonra Kuran ve nihayet İslam

Önce iman, sonra Kuran ve nihayet İslam “Rahmân, Kur’an’ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı (düşünüp ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir